Edward var sønn av dronning Victoria og svigerfar til vår kong Haakon. Han var ansett i sin tid som verdens mektigste mann. I motsetning til under moren ble det kun preget en slik stor crown i sølv under Edward. Gå til objektet

Etter sølsvfunnet i Kongsberg i 1623 ble det preget sølvmynter i Christiania fra 1628. I motsetning til på småmyntene (mark og skilling) ble det ikke angitt pålydende på speciemyntene med to unntak, 1/8 speciedalerne 1661 og 1671. Det mest spesielle med denne

Vi takker alle deltakere og innleverere for en kjempehyggelig auksjonshelg! Klikk her for å se på oppnådde priser.

Etter oppdagelsen av den «nye verden» annekterte Spania store deler av Sør Amerika. Land som Bolivia, Chile, Columbia og Peru kom under spansk herredømme og det ble utvunnet store mengder gull og sølv. Spesielt i Columbia ble det preget mengder av 8

Preussen er et område i dagens Tyskland, Polen og Baltikum. Grensene varierte og Preussen var et fyrstedømme i perioden 1525-1701 . Kurfyrste Fredrik III av Brandenburg støttet Habsburger i spanske arvefølgekrig mot Frankrike. Som motytelse ble han kronet som konge i Königsberg

Justinian II var keiser i det bysantinske riket fra 685-695 e.Kr., og deretter fra 705-711 e.Kr. Innen numismatikken så er han særlig kjent for å ha vært den første autoriteten som fikk avbildet Jesus Kristus på mynt. På solidiene (gullmyntene) fra den

I januar 1786 gis et kongelig direktiv til myntmesteren på Mynten på Kongsberg. Utmyntingen av 8 skillinger skal reduseres kraftig mens produksjonen av 2 skillinger skal økes betydelig. I årene 1786 og 1787 samt 1789-1795 blir produksjonen av 8 skillingen meget lav.

Vi har gleden av å presentere våre flotte auksjonskataloger for auksjon 35, 36 og 37. Auksjon 35 omfatter del IV av Per E. Rui´s fantastiske norske myntsamling. Denne delen av auksjonen auksjonen starter lørdag 25. november kl. 10:00. Auksjon 36 omfatter Christian

Vi har gleden av å presentere Christian J. Simensens fantastiske samling over norske og danske mynter. Samlingen har svært innholdsrik avdeling med norske middelaldermynter. Auksjon nr.36 starter lørdag 25.november kl.12:15. OMG36 Simensen_web  

Velkommen til høstens numismatiske høydepunkt, den fjerde delen av Per E. Rui´s fantastiske norske myntsamling. Vi gleder oss til å se så mange som mulig i eksklusive Rococo salen på Grand Hotel i Oslo lørdag 25. november 2023. Auksjonen starter kl. 10:00.

Vi har gleden av å presentere noen av middelaldermyntene som skal selges på vår kommende auksjon over Per Rui´s samling del IV som skal avholdes 25.-26. november 2023. Veldig sjelden penning fra Sverre Sigurdsson i fantastisk kvalitet, preget i Nidaros, kjent i

Vi har solgt en penning fra Olav den hellige for 1.680.000,- kroner på vår auksjon i mai. Mynten er unik i privat eie. Det er ikke forundt for de fleste samlere å eie en mynt av Olav den hellige men derimot mynter

Vi takker alle deltakere for en fantastisk vellykket auksjon blant annet med fire hammerslag på en million eller mer. Totalt omsatte vi for over 24 millioner med en rekke prisrekorder. Klikk her for å se på oppnådde priser.      

Vi gleder oss over å kunne presentere våre nye auksjonskataloger for auksjon som skal avholdes helgen 6.-7. mai 2023.   OMG33 Rui PDF OMG34 PDF OMG auksjon 33-34 Budslipp

Lørdag 6. mai skal vi starte auksjonsdagen med tredje del av Per Rui`s samling. Objekt nr. 1 er penning fra Olav den Hellige, Norges evige konge. Som objekt nr. 8 kommer en meget sjelden brakteat fra kong Sverre. Dette er den første

Søndag 7. mai kl. 10:00 skal vi starte auksjonsdagen med et godt utvalg av norske årgangsmynter. Vi kan tilby mange mynter som er vanskelige å finne: blant annet 2 kroner 1893 i kvalitet 0/01, flere pene 2 kroner Haakon VII i kvalitet

Til kommende auksjon har vi en flott avdeling med antikke mynter som spenner seg fra utmyntningene fra det greske bystatene på 500-tallet før Kristus til undergangen av det bysantinske riker på midten av 1400-tallet. Et høydepunkt av de greske myntene som må

Objekt nr. 636, 637 og 638 er polletter fra Compagnie Pesca de Argentina. Disse pollettene var i bruk ca.1910 for å kontrollere alkoholomsetningen til norske hvalfangere på Syd-Georgia. Vi har også fått innlevert husmannspenger fra Rakkestad.

Til kommende auksjon har vi fått innlevert mange flotte og spennende medaljer og ordner samt en fantastisk samling med 17. mai medaljer. To olympiske gullmedaljer, en vunnet i skyting i Berlin av Willy Røgeberg som satt verdensrekord med 300 av 300 mulige

Vi jobber nå for fullt med å lage nye auksjonskataloger for vårens store numismatiske hendelse i Norge. Det første som er ferdig er avdelingen med sedler. Vi har fått inn mye fint og starter med en Jørgen Thor Møhlen 25 riksdaler 1695

Speciedaleren 1869 ble preget under kong Carl XV og er den siste hele speciedaleren som ble preget i Norge. Stemplene ble gravert av sjefsgravør Wilhelm Kullrich ved den kongelige prøyssiske mynt i Berlin. Den norske billedhuggeren Brynjulf Bergslien hadde forsøkt seg som

Londonsedler Under den 2.verdenskrig fikk den norske eksilregjeringen trykket pengesedler i London. I 1942 kom den første av disse flotte og fargerike seriene med Haakon VIIs monogram fra trykkeriet Waterlow & Sons Limited, i 8 valører fra 1000 kroner og ned til 1

Diokletian var romersk keiser fra 284 e.Kr. frem til han abdiserte i 305 e.Kr. Han ble keiser etter å ha bekjempet Carinus, den gjenlevende sønnen til Carus, i slaget ved Margus. Diokletian endte perioden kjent som krisen i det tredje århundret (235-284

  Knute Rockne Knute Rockne var en norskamerikansk spiller og trener i amerikansk fotball. Han ble født på Voss 4.mars 1888. Som 5-åring, i 1893, emigrerte familien hans til USA. Hans far, som var vognmaker, hadde stilt ut en tohjuls stolkjerre på

19. januar 1725 startet tre handelsskipene- Gaasperndam, Kockenge og Akerendam ferden fra Holland til Batavia på Java. Om bord i skipene var det enorme verdier i sølv- og gullmynter som skulle brukes til lønninger i de Ostindiske kolonier og til kjøp av

I 1623 følte kong Christian IV seg velsignet når han mottok beskjed om et lovende sølvfunn i Sandsvær i Norge. Seks tønner med sølvholdig malm ble sendt til København, hvor myntmester Nicolas Schwabe i begynnelsen av 1624 kunne slå speciemynt til en

Hadrian var romersk keiser fra 117-138 e.Kr. Han overtok keisertronen da Trajan døde i år 117 og Trajan skal ha utpekt Hadrian som sin etterfølger på dødsleiet. Det ryktes imidlertid at Trajans hustru Plotina hadde en finger med i spillet for å

Marcus Aurelius var romersk keiser fra 161-180 e.Kr. Han ble opphøyd som arvtager til keisertronen (Caesar) under Antoninus Pius i år 139 e.Kr. og overtok keisertittelen sammen med Lucius Verus da Pius døde i år 161. Aurelius hadde da tilbrakt over 20

Olav Engelbrektsson var Norges siste erkebiskop fra 1523 til han flyktet fra landet 1537. Han ble mest sannsynlig født rundt 1480 på Trondenes ved Harstad og stammet fra en storbondeslekt på Romerike.  Det er lite tvil om at hans slekt tilhørte den norske

Årgangen 1698 ble ifølge notater fra myntverket utmyntet for over 125 riksdalere men var ukjent inntil 1886. Da fikk Den kongelige Mønt- og Medaillesamling 100 eksemplarer i gave fra en eske som inneholdt 10 riksdalere (960 stk. 1 skillinger). Det var familien

Karl V var keiser av Det tysk-romerske rike i årene 1519-1556. Han ble først hertug av Burgund (Nederlandene) som har arvet fra faren i 1506 før han ble konge av Spania i 1516 som han arvet fra morfaren. I Spania fikk han

10 kroner 5. utgave er blitt et stort samleområde for seddelsamlerne, og spesielt årstallet 1972 er populært, da man her kun kjenner til totalt 38500 stk, fordelt på 26 litra (QF og QG ukjent). Dette pga en «feil» ved Nokas i Stavanger,

Sovereign ble innført i 1489 under Henrik VII. som var den første kongen av Tudor dynastiet i England. Denne store (42 mm diameter) praktfulle mynten i sengotisk stil med konge sittende på tronen avbildet på advers og våpenskjold på bakgrunn av en

Tutankhamon var farao i oltidens Egypt, og er en av de mest omtalte og spennende egyptiske herskerne. Tchad har i flere år gitt ut 5 unse sølvmynter i «Egyptian Relics»-serien, og denne mynten stammer fra denne serien. Mynten ble utgitt i 2016,

Den internasjonalt kjente myntgravør og medaljør Ivar Throndsen ble født i Nes på Romerike 29. mars 1853. Han viste interesse for det som skulle bli hans yrke veldig tidlig. Det fortelles om at som 7-åring  lagde han avtrykk av svakt oppvarmede mynter

Peter III. var keiser av Russland i 6 måneder i 1762 før han ble styrtet av sin kone, Katarina den store og døde i fangenskapet. Han ble født som Karl Peter Ulrich i 1728 på Kiel slott i hertugdømmet Holstein som eneste

Umberto Nobile het en av Italias dyktigste luftskipsingeniører. Han bygget luftskipet Norge som var det første som fløy over Nordpolen i 1926. Med på denne turen var det totalt 16 menn, deriblant luftskipsfører Umberto Nobile og ekspedisjonsleder Roald Amundsen. Etter turen ble

«You have presented to the entire world – the best Olympic Winter Games ever!» Slik oppsummerte IOC-president Juan Antonio Samaranch de 16 eventyrlige OL-dagene på Lillehammer 12.-27. februar 1994. Mange samlere hadde en fin tid da, og kunne samle pins, frimerker, telekort,

Myntsett 1968   Få årgangsmynter er like omtalt som den berømte 2-øren fra 1968. Men hvorfor er denne mynten så omtalt, hva gjør den så spesiell?   Vi må tilbake til 1965 for å forstå dette, da kom nemlig de første myntsettene

Londonmynten fra 1942 er en spennende del av norsk mynthistorie. Allerede i februar 1941 tok Norges Bank kontakt med Royal Mint i London for å få preget skillemynter i valørene 50, 25 og 10 øre. Myntene ble levert i 1942 og var

Leopold I var tysk-romersk keiser fra 1658-1705 og tilhørte det habsburgske dynastiet. Han ble kronet til konge av Ungarn i 1655 og konge av Bøhmen i 1656 før han overtok keisertronen over det tysk-romerske rike fra faren Ferdinand III i 1658. Leopold

Mutsuhito (Meiji) var keiser i Japan fra 1867-1912. Han er mest kjent for å ha avskaffet føydalismen i Japan og han sørget for at landet kunne utvikle seg til en moderne stormakt. I mer enn 250 år hadde Japan blitt styrt av

RMS (Royal mail ship/steamer) Lusitania var et britisk passasjerskip bygget i Skottland, oppkalt etter den romerske provinsen Lusitania som er en del av dagens Portugal. Den la ut på sin første tur fra Liverpool til New York i 1907 som verdens største

Like utenfor Kongsberg sentrum ligger «Kronene i Håvet» som en levende minne om tidligere kongebesøk. Kronene i Håvet er en gruppe kongelige monogrammer i en fjellvegg. Tradisjonen startet i 1704 da kong Frederik IV besøkte Kongsberg og hans monogram ble ved den

Takk til alle som har deltatt for en særdeles vellykket auksjonshelg! Klikk her for å se på oppnådde priser. Her er noen høydepunkter: Objekt 27: Gimsøydaler Objekt 29: 8 skilling 1545      

Etter en intensiv høst har vi gleden til å presentere kataloger for auksjon nr.31 og 32 i PDF-format. Om et par uker er katalogene på vei til din postkasse. Auksjonen vil bli åpnet for online budgivning innen 2 uker. OMG31 PDF OMG32

Auksjon nr. 31 og 32 skal avholdes i Rococo salen på Grand hotel i Oslo nest siste helg i november (19.-20.11.). Auksjon nr. 31 over Per Rui´s samling del 2 inneholder blant annet sølvgylden 1546, en av de mest ettertraktede norske mynter.

Vi takker alle deltakere for en fantastik flott auksjon med rekordomsetning på over 45 millioner kroner. Klikk her for å se på oppnådde priser.