Keiser Tiberius og «Skattens mynt»
Skrevet av: Lars Erik Høitomt - Artikler
23. desember 2023
Keiser Tiberius og «Skattens mynt»

 

Tiberius var romersk keiser fra 14-37 e.Kr. Han var en dyktig general, men har i ettertiden blitt husket som en innesluttet og mørk personlighet som kanskje ikke hadde noen ambisjoner om keisertittelen. Tiberius hadde et anstrengt forhold til stefaren keiser Augustus som blant annet tvang han til å skille seg med kona Vipsania Agrippina slik at han kunne gifte seg med Augustus’ datter Julia. I store deler av sin regjeringsperiode isolerte han seg på øya Capri utenfor Napoli mens han overlot det meste av administrasjonen til to skruppelløse pretorianske prefekter i Roma.

Sett med numismatiske øyne var den sentralromerske utmyntingen lite variert under Tiberius. Auriene og denarene domineres av én type med keiserens portrett på adversen, mens reversen viser Livia (som Pax) sittende på en trone.

Tiberius’ denar har allikevel gått inn i historien som en av verdens mest kjente mynter, nemlig «skattens mynt» som er omtalt i Matteusevangeliet i Bibelen. Ettersom Tiberius var den regjerende keiseren under det meste av Jesu liv og virke, og for det meste preget denarer av samme type, er det i dag mange som mener at Tiberius’ denar må være mynten som omtales i Bibelen.

Matteus 22, 17-21: (17) Si oss hva du mener om dette: Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke? (18) Men Jesus merket deres ondskap og sa: Dere hyklere, hvorfor setter dere meg på prøve? (19) Vis meg mynten som skatten betales med. De rakte ham en denar, (20) og han spurte: Hvem er det som har sitt bilde og sitt navn her? (21) «Keiseren» svarte de. Da sa han til dem: Så gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva som tilhører Gud.

I dag legger vi ut et meget flott eksemplar av «skattens mynt» i nettbutikken