Mynter av Olav den Helliges sønn
Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
2. juni 2023
Mynter av Olav den Helliges sønn

Vi har solgt en penning fra Olav den hellige for 1.680.000,- kroner på vår auksjon i mai. Mynten er unik i privat eie. Det er ikke forundt for de fleste samlere å eie en mynt av Olav den hellige men derimot mynter fra hans sønn lar seg oppdrive.

Magnus den Gode (1024-1047) var konge i Norge (1035-1045) og  Danmark (1042-1047). Han var sønn av Olav den hellige og Alvhild, tjenestekvinne på kongsgården. Da Olav måtte flykte til Gardarike (deler av dagens Russland og Ukraina) ble den fire år gamle sønnen Magnus med. Han ble igjen hos den russiske fyrsten Jaroslav da faren dro videre. Olav den hellige døde 29. juli 1030 i slaget ved Stiklestad. Magnus ble fire år senere hentet i Russland, kom tilbake til Norge i 1035 og ble hyllet som Norges konge. Tilnavnet «den Gode» har han fått siden han hørte på advarsler mot dårlige rådgivere og var den rettferdige konge som holdte loven og respekterte inngåtte avtaler. Magnus døde i 1047 etter en ulykke på hesteryggen.

Magnus fikk preget et ganske rikt utvalg av mynter i Danmark, men det er ingen kjente pregninger fra Norge. De fleste myntene fra Magnus den gode bærer hans portrett og er preget i Lund, som lå i Danmark på den tiden. Typene med Guds lam eller den hellige ånd symbolisert ved en fugl er meget sjeldne. Penningen med Guds lam vitner om at Kristendommen hadde begynt å få fotfeste i Norden. På adversen ser man Guds lam som står mot høyre. Det finnes også en svært sjelden variant av denne typen med hvor lammet er iført en glorie og med en bibel mellom forbena. Vi er meget stolte over å kunne tilby et godt utvalg av mynter fra Magnus den gode. Alle er penninger på ca 1 gram og er preget i godt sølv.