Londonsett
Skrevet av: Eirik Myge - Artikler
10. desember 2023
Londonsett
Londonsettet er et ettertraktet sett for alle myntsamlere i Norge, dette pene, nesten gullaktige settet med 10 øre, 25 øre og 50 øre, preget med årstallet 1942.
Historien bak settet er svært spennende, og allerede i februar 1941 var planleggingen om gjenerobringen av Norge godt i gang, til og med monetært.
Norges Bank i London begynte så å prege disse tre myntene hos Royal Mint i London. Detaljmessig er de forholdsvis like de norske, men Kongsbergmerket er selvsagt ikke til stede på disse.
Fargen på disse myntene er anderledes enn de norske kobbernikkel, og årsaken er at man benyttet samme legering på Nikkelmessing som Royal Mint brukte på sine 3 pence-mynter.
 
Myntene kom aldri i vanlig sirkulasjon. Frigjøringen gjorde at myntene ble overflødige, men man fikk likevel sendt over 65.000 mynter til Den Kongelige Mynt i 1946. Totalt utmyntet 10 millioner mynter, men etter krigen ble majoriteten smeltet om i London i 1953, etter flere forsøk på å finne ut om man kunne benytte metallet i myntene til noe annet.
De fleste myntene som ble sendt til Den Kongelige Mynt, ble smeltet om i 1947, men man hadde valgt at fra 1946 skulle noen få tusen eksemplarer forbeholdes myntsamlere. Myntene ble stort sett solgt i sett fra 1946 og frem til tidlig 1970.
 
Ettersom man har god protokollføring på antall mynter smeltet om, og antall mynter som er kassert, har man i dag disse tallene å forholde seg til på antallet. 9.238 50-ører, 10.326 25-ører, og 9.667 10-ører. Årsaken til forskjellige tall her, er mye at man i 1970 kasserte over 10.000 mynter pga korrosjon o.l.
 
Vi har et slikt sett for salg i dag i vår julekalender. Du finner dette i vår nettbutikk. Prisen på settet er 9.500,-