Christian IV.`s  2 mark 1645
Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
7. desember 2023
Christian IV.`s 2 mark 1645

Disse myntene med de mystiske bokstavene på reversen bærer innskriften: Iustus Iehova (på hebraisk) Iudex som på latin betyr «Herren er den rettferdige dommer». Dette for å markere Christian IV´s forbannelse på Sverige for å ha brutt freden. En krig som slutter med freden i Brømsebro, hvor Norge må avstå Jämtland og Härjedden. Et akseptabelt eksemplar preget ved Myntverket i Christinia. Kløverbladet på reversen er merket til myntmester Peter Grüner.