Endelig fantastisk bok!
Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
28. juni 2024
Endelig fantastisk bok!
Endelig kom DEN! Boken om seddelhistorie som vi har ventet LENGE på. Kan nå bestilles i vår nettbutikk (blir sendt ut i juli). For første gang behandles perioden fra napoleonskrig og under Sverige. ETT ABSOLUTT «MÅ HA» FOR EN SAMLER AV NORSKE SEDDLER.

Penger er på vei ut av daglig bruk. Likevel er de fortsatt viktige holdepunkter for vår forestilling om penger. Historien om dem handler om hverdagsobjekter som lenge var en nødvendig indrastruktur for handel og økonomi. Det var ikke få timer som gikk med til å telle og administrere papirpenger før digitaliseringen endret betalingstjenestene.

Men pengeseddelen er mer enn et medium for økonomiske transaksjoner. I denne boken vil du få et innblikk i papirpengenes kulturelle og samfunnsmessige dimensjon. Hvorfor ble slike papirer satt i sirkulasjon? Hvem hadde rett til å utstede dem? Hvem utformen dem? Hva var den politiske betydningen og konsekvensen av dem? Hvilke kulturelle spor har de etterlatte?

Med samtidens kilder som veiviser følger vi papirpengene gjennom århundrene. Hvilken betydning hadde de sirkulerende papirene for kongen, for handelsstanden, for falsknere, for tyver og for folk flest? Hvordan har utformingen av dem til ulike tider vært en del av samtidens visuelle kultur? Hvilken rolle har papirpengene hatt i etableringen av nasjonen og for utviklingen av nasjonal identitet? I denne tverrfaglige fremstillingen blir den norske pengeseddelen som fenomen belyst ut fra en rekke perspektiver.

For første gang er alle offisielle utgaver utstedt i Norge dokumentert og gjengitt.

Geir Totland (f. 1961 i Bergen), Cand. Philol. 1992 med Idéhistorie, Nordisk og hovedfag i Medier og kommunikasjon. Han har arbeidet innenfor fagfeltet medier og kommunikasjon med undervisning og ledelse i videregående skole, høyskole og universitet. Som forfatter har han blant annet bidratt til læreverkene Mediemøter og Hallo.