Augustus – Romas første keiser
Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
24. desember 2023
Augustus – Romas første keiser

 

Augustus var romersk keiser fra 27 f.Kr. – 14 e.Kr. Han regnes som den første keiseren av Romerriket og stod igjen som enehersker av riket etter å ha slått erkerivalene Marcus Antonius og Kleopatra i sjøslaget ved Actium i år 31 f.Kr.

Augustus’ styre innledet en lang periode med stabilitet og relativ fred i det romerske riket, kjent som Pax Romana. Keiserriket opplevde stor økonomisk vekst og en blomstrende kultur gjennom Augustus’ regjeringstid. Nye landområder ble erobret i Spania, Alpene, Germania og Pannonia, store offentlige byggeprosjekter ble igangsatt og viktige finansielle og sosiale reformer ble vedtatt. På sitt dødsleie skal Augustus ha uttalt: «Jeg fant et Roma av murstein. Jeg etterlot det i marmor».

Innen numismatikken er Augustus svært interessant. Augustus reviderte myntsystemet, og både gull, sølv og basemetall ble utmyntet på regelmessig basis. Augustus beholdt selv kontrollen over utmyntningen av gullmynter og sølvmynter, mens kontrollen for utmynting av uedelt metall var underlagt Senatet. Utmyntingen av gullmynter og sølvmynter var enorm under Augustus, og produksjonen er fordelt på en rekke myntsteder i keiserriket. Myntene er ofte godt laget og har stor variasjon i interessante reversmotiver som ofte feirer militære bragder og andre høydepunkter fra Augustus’ regjeringstid. Sølvmyntene (denarene) ble preget i Roma, Pergamon i dagens Tyrkia, Lugdunum i dagens Frankrike, og en rekke steder i Spania.

I dag legger vi en meget lekker sølvdenar som mest sannsynlig er preget i Colonia Patricia, dagens Córdoba i Spania.

Vi ønsker alle en riktig god jul!