De sene 8 skillingene til Christian VII
Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
28. november 2023
De sene 8 skillingene til Christian VII

I januar 1786 gis et kongelig direktiv til myntmesteren på Mynten på Kongsberg. Utmyntingen av 8 skillinger skal reduseres kraftig mens produksjonen av 2 skillinger skal økes betydelig.

I årene 1786 og 1787 samt 1789-1795 blir produksjonen av 8 skillingen meget lav. 8 skillinger blir kun preget for å bruke til lønninger for ansatte ved Mynten og på Bergverket. Opplagene for hvert år ligger fra 2700 til 19900 mens de foregående årene hadde opplagene årlig ligget rundt en million. Følgelig er alle disse årstallene meget sjeldne.