2 kroner 1914 Mor Norge
Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
13. desember 2023
2 kroner 1914 Mor Norge

Norges første jubilumstokroner ble preget i 1906 og 1907 i forbindelse med unionsoppløsningen i 1905. I 1913 når man nærmet seg 100 års jubileet for grunnloven var det igjen behov for en minnemynt. Det kom inn i alt 90 utkast og etter en tids diskusjon valgte Finansdepartementet ikke å benytte vinnerutkastene og ga istedenfor billedhuggeren Gunnar Unsond oppdraget å utforme mynten og det var hans forslag som ble valgt. Mynten ble først preget med matt bunnflate som etter kort tid ble endret til blank flate.