10. desember. Throndsens medaljer
Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
10. desember 2022
10. desember. Throndsens medaljer

Den internasjonalt kjente myntgravør og medaljør Ivar Throndsen ble født i Nes på Romerike 29. mars 1853. Han viste interesse for det som skulle bli hans yrke veldig tidlig. Det fortelles om at som 7-åring  lagde han avtrykk av svakt oppvarmede mynter på rimede vindusruter. Throndsen lagde medaljer for Den kongelige Mynt fra 1881 til 1930. Han har utført stempler til ca. 500 medaljer, jetonger og merker. Ivar Throndsen startet en lang tradisjon med å prege 17. mai medaljer etter å ha blitt medlem av 17. mai komiteen på Kongsberg i 1884. Rent innholdsmessig anså Throndsen selv 17. mai-medaljen fra 1896 som et av sine mest betydelige arbeider. På adversen ser vi en mor, som løfter sitt barn høyt opp og innskrift «Rop Leve Norge». På Throndsens siste 17. mai medalje fra 1920 takkes de som vernet vår nøytralitet under den 1. verdenskrig. Etter dette år innstilte han produksjonen, grunnet liten interesse blant folk.

Vi legger ut flere Throndsens medaljer i dag: 17. mai medaljer fra 1896 og 1920, et av hans tidlige verk preget i 1885 i anledning av Studentersangforeningens 40-års jubileum, A. Halvorsen & Thune-Larsen utgitt i anledning av firmaets 50-års jubileum og medaljen som er laget i anledning av kong Haakon VI´s besøk på Kongsberg 24. august 1908 i nydelig kvalitet.