20. desember. Sjeldne cobs fra Rundefunnet
Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
20. desember 2022
20. desember. Sjeldne cobs fra Rundefunnet

19. januar 1725 startet tre handelsskipene- Gaasperndam, Kockenge og Akerendam ferden fra Holland til Batavia på Java. Om bord i skipene var det enorme verdier i sølv- og gullmynter som skulle brukes til lønninger i de Ostindiske kolonier og til kjøp av kinesisk porselen, krydder og silke. Tremasteren Akerendam møtte sin skjebne ved øya Runde nær Ålesund i en storm 7. mars 1725.

Blant myntene som forsvant i bølgene var det 4- og 8-realer fra Sør Amerika. Den uregelmessige formen og det ujevne preget forteller om de primitive produksjonsforholdene. Sølv fra de spanske gruvene i Amerika var etablert som det viktigste betalingsmiddel i Øst-Asia lenge før opprettelsen av det nederlandske Ostindiske kompani i 1602 og derfor er det ikke rart at en betydelig del av Rundefunnet består av mynter derfra. Det ble funnet over 10.000 8- og 4 realere ved Runde. Største delen er fra Mexico. Kun 21 av alle registrerte 8-realere kommer fra Bolivia og Peru. De antas å ha kommet med rent tilfeldig. To av disse myntene er nå tilgjengelige i vår nettbutikk.