4. desember. Leopold I av Det tysk-romerske riket
Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
4. desember 2022
4. desember. Leopold I av Det tysk-romerske riket

Leopold I var tysk-romersk keiser fra 1658-1705 og tilhørte det habsburgske dynastiet. Han ble kronet til konge av Ungarn i 1655 og konge av Bøhmen i 1656 før han overtok keisertronen over det tysk-romerske rike fra faren Ferdinand III i 1658.

Leopold sin regjeringsperiode var preget av store konflikter med det Osmanske riket i øst og uenigheter med svogeren Ludvig XIV av Frankrike i vest. Under den andre av de to tyrkerkrigene ble Wien beleiret av tyrkerne i 1683, men de gikk på et knusende nederlag, mye takket være et vellykket kavaleriangrep ledet av kong Jan III Sobieski av Polen. Seieren over tyrkerne utenfor Wien må kunne regnes som et vendepunkt Europeisk historie da den satte en stopper for den muslimske ekspansjonen inn i Europa og var starten på tilbakegangen for det Osmanske riket. Leopold fikk tatt tilbake Ungarn og Slavonia fra tyrkerne og erklærte Ungarn som sitt arverike. Transilvania ble også frigjort og underlagt habsburgerne. Under Leopold ble habsburgerne den viktigste faktoren i Sentral-Europa. Leopold blir beskrevet som en begavet og velutdannet mann med store gode språkferdigheter og musikalske talenter. Han fikk til sammen 16 barn gjennom 3 ekteskap, men halvparten av barna døde i ung alder. I dag har vi lagt ut en flott taler av denne mektige habsburgeren.