19. desember. Speciedaler 1624
Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
19. desember 2022
19. desember. Speciedaler 1624

I 1623 følte kong Christian IV seg velsignet når han mottok beskjed om et lovende sølvfunn i Sandsvær i Norge. Seks tønner med sølvholdig malm ble sendt til København, hvor myntmester Nicolas Schwabe i begynnelsen av 1624 kunne slå speciemynt til en verdi av 140 speciedalere. Kongen var såvidt oppildnet av sølsvfunnet at han i 1624 reiste til Sandsvær for å inspisere sølvfunnene. Kongen deltok i planleggingen av sølvverket og grunnla samtidig i 1624 bergstaden Konningsberg. Det skulle ikke være noen tvil om at dette var Kongens Berg, og således hans sølv.

Vi har i dag lagt ut en slik speciedaler fra 1624. Mynten har på adversen et flott høyrevendt portrett av kongen med krone, fippskjegg og en pipekrage rundt halsen.