17. desember. Marcus Aurelius – den siste av de fem gode keisere
Skrevet av: Lars Erik Høitomt - Artikler
17. desember 2022
17. desember. Marcus Aurelius – den siste av de fem gode keisere

Marcus Aurelius var romersk keiser fra 161-180 e.Kr. Han ble opphøyd som arvtager til keisertronen (Caesar) under Antoninus Pius i år 139 e.Kr. og overtok keisertittelen sammen med Lucius Verus da Pius døde i år 161. Aurelius hadde da tilbrakt over 20 år som Caesar i en relativt fredelig periode i riket og han hadde fått en svært solid utdannelse, men lite militær erfaring. Aurelius’ regjeringsperiode skulle bli preget av flere kriser. I øst hadde partnerne, ledet av kong Vologases IV, erobret Armenia og de truet samtidig Syria og flere deler av østflanken. Lucius Verus ble sendt østover for å møte trusselen. Felttoget var en stor suksess, noe som i stor grad må tilskrives den dyktige generalen Avidius Cassius som herjet parternes hovedstad Ktesifon i år 165. Det sies at Verus for det meste oppholdt seg i Antiokia på trygg avstand fra krigen og han skal ha vært mer opptatt av gambling og festing enn krigens gang.

I 166 angrep germanske stammer de romerske grenseområdene i det som er dagens Bøhmen. Marcus Aurelius og Lucius Verus samlet troppene og marsjerte nordover for å slå tilbake angrepene. Verus døde i 169 og Aurelius måtte selv organisere den videre krigen i Germania. Aurelius brukte 14 år av regjeringstiden sin på å bekjempe ulike angrep fra germanske stammer i det som har blitt kjent som de markomanniske krigene etter en av de mest aggressive stammene i Germania. I tillegg måtte hæren slå tilbake angrep fra barbariske stammer som angrep flere andre provinser, blant annet Dakia (dagens Romania), Makedonia og Hellas. Selv med enkelte nederlag klarte romerne å presse tilbake barbarene og styrke grensene mot nye angrep, men krigen kostet dyrt og selv viktige romerske byer i Nord-Italia, slik som Aquileia, ble beleiret av barbarene i en periode.

Som om ikke krig var nok så ble keiserriket også rammet av et langvarig pestutbrudd som man antar ble brakt med hjem etter felttoget i Partia. Pestutbruddet tok livet av en stor del befolkningen i riket, sannsynligvis flere millioner, og hæren ble betydelig svekket.

Selv med kontinuerlig krig og pest så klarte Aurelius å opprettholde den vanskelige maktbalansen i keiserriket selv om den økende inflasjonen og byråkratiseringen varslet om kommende nedgangstider. Aurelius regnes som den siste av de fem gode keiserne som klarte å opprettholde en relativt stabil og fredelig periode i keiserriket. Mange mener at Romerrikets nedgangstider begynte da Aurelius døde i år 180 og den lite dugelige sønnen Commodus overtok keisertronen.

Marcus Aurelius skrev flere brev til seg selv som var preget av stoisk filosofi om tjeneste og plikt der han blant annet drøfter ulike filosofiske spørsmål om hvordan han forbedre seg selv som person. Brevene var åpenbart ment for han selv og utrolig nok har mange av disse brevene blitt bevart for ettertiden.

I dag legger vi ut en meget pen sølvdenar preget under Marcus Aurelius, den filosofiske keiseren. Går til nettbutikken for å sikre deg mynten.