Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
16. desember 2020
Ivar Throndsen

Ivar Throndsen ble født i Nes på Romerike 29. mars 1853. Som 17 år gammel kom han i gravørlære hos juveler Tostrup i Christiania. Som lærling studerte han samtidig på tegneskole og modellerte under ledelse av billedhuggeren Julius Middelthun. Etter læretid jobbet han ett år hos gravør Wiken i Christiania. I 1877 fikk han et offentlig stipendium på 300 kroner for å utdanne seg som medaljør i utlandet. Det var vanskelig å ta avgjørelse da det var lite foståelse for medaljørkunst i Norge på den tiden. Først jobbet han i ett år hos hoffjuveler Michelsen i København. Så etter ett års studieopphold i Paris søkte han den nettop ledige stillingen som gravør ved Den kongelige mynt på Kongsberg. Han ble anbefalt av Tostrup og Middelthun. Betingelsen til Throndsen var å fortsette i ett år til i Paris. Det ble godkjent og Throndsen ble ansatt. Han kom til Kongsberg i 1880 etter å ha arbeidet hos Kullrich i Berlin. Kullrich hadde nemlig utført de daværende norske myntstempler. Throndsen fikk god tid til privat arbeid da det ikke var utmynting hele tiden. Throndsen lagde medaljer for Den kongelige Mynt fra 1881 til 1930. Han har utført stempler til ca. 500 medaljer, jetonger og merker. Blant annet en rekke 17. mai medaljer (1884-1920 med unntak av 1918).

Vi legger ut to Throndsens medaljer fra 1902 i dag:  Det 11. almindelige norske landbrugsmøde i Trondhjem, 35 og 55 mm, begge to i original eske.

 

SH226