3. desember. Mutsuhito – keiseren som moderniserte Japan
Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
3. desember 2022
3. desember. Mutsuhito – keiseren som moderniserte Japan

Mutsuhito (Meiji) var keiser i Japan fra 1867-1912. Han er mest kjent for å ha avskaffet føydalismen i Japan og han sørget for at landet kunne utvikle seg til en moderne stormakt. I mer enn 250 år hadde Japan blitt styrt av adelen og samuraier som førte en svært streng isolasjonspolitikk, og Japan lå derfor langt bak vesten både teknologisk og sosialt. I Meiji-forfatningen som ble vedtatt i 1889, gikk man inn for å åpne Japan mot verden og hovedmålet var å bringe landet på høyde med USA og europeiske stormakter. Under Meiji klarte Japan å utvikle seg til å bli en sterk industri- og sjømakt. Man innførte et offentlig skolevesen og den gregorianske kalenderen ble tatt i bruk. Velstanden økte blant befolkningen som doblet seg fra cirka 25 millioner til 50 millioner under Meijis styre. Den politiske føringen hadde derimot klare nasjonalistiske trekk som senere skulle trekke Japan inn store konflikter med Kina, Russland og til slutt USA og Vesten under 2. Verdenskrig.

I 1871 ble gullstandarden innført i landet for å få bedre kontroll og stabilitet i økonomien. Gullmyntene ble imidlertid lite brukt som sirkulasjonsmynt og de fleste endte opp som gullreserver i bankene. I dag har vi lagt ut et godt eksemplar av en 10-yen fra 1897.