24. desember. 1 speciedaler 1869 – Norges siste speciedaler
Skrevet av: Lars Erik Høitomt - Artikler
24. desember 2022
24. desember. 1 speciedaler 1869 – Norges siste speciedaler

Speciedaleren 1869 ble preget under kong Carl XV og er den siste hele speciedaleren som ble preget i Norge. Stemplene ble gravert av sjefsgravør Wilhelm Kullrich ved den kongelige prøyssiske mynt i Berlin. Den norske billedhuggeren Brynjulf Bergslien hadde forsøkt seg som stempelskjærer og laget stemplene til speciene preget i 1861-62, men kvaliteten på arbeidet var ikke bra nok og man måtte derfor dra til Tyskland for å innhente egnet kompetanse. For den etterfølgende kongen Oscar II var det også planlagt å prege speciedalere, men den svenske myntgravøren Lea Ahlborn rakk bare å ferdigstille stemplene til halvspecien 1873 før Norge gikk over fra speciemynt til kronemynt i 1874. Under det nye myntsystemet regnet man 1 speciedaler som likeverdig med 4 kroner. I dag har vi lagt ut et flott eksemplar av Norges siste speciedaler i nettbutikken.