16. desember. Norges siste erkebiskop
Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
16. desember 2022
16. desember. Norges siste erkebiskop

Olav Engelbrektsson var Norges siste erkebiskop fra 1523 til han flyktet fra landet 1537. Han ble mest sannsynlig født rundt 1480 på Trondenes ved Harstad og stammet fra en storbondeslekt på Romerike.  Det er lite tvil om at hans slekt tilhørte den norske eliten og at den gjorde seg gjeldende flere steder i landet. Olav vokste opp i et hjem som var i opposisjon til danskestyret, og det kan ha vært en av flere grunner til Olavs holdninger senere i livet. Han studerte på universitetet i Rostock. I 1515 ble Olav utnevnt til dekan i Nidaros. Dermed var han den fremste etter erkebiskopen og ansvarlig for gudstjenestene i domkirken. Olav hadde et godt forhold til daværende erkebiskop Erik Valkendorf og var økonom og regnskapsfører for erkebiskopen. Fra tidlig på 1500-tallet forsøkte kong Christian II å svekke erkebispeskopens makt i Norge og det resulterte bla. i at Erik Valkendorf måtte rømme i 1521. I 1523 ble Olav Engelbrektsson vigd til erkebiskop av den nyvalgte pave Klemens VII. Christian III mente at Norge ikke lenger skulle ha selvstyre og sendte en flåte med soldater til Norge i 1537.  Den skulle nedkjempe Olav Engelbrektssons motstand. Dette nederlaget førte til slutten på norsk selvstyre og den norske katolske kirken ble eliminert. Olav flyktet til Nederland og oppholdte seg i byen Lier. Han døde 6. februar 1538 og ble gravlagt ved høyalteret i domkirken i Lier i hertugdømmet Brabant.

Olav Engelbrektson preget skillinger med Olav den helliges navn og Olav Engelbrektson familievåpen med tre liljer samlet om en rose- men uten årstall (i motsetning til forgjengeren Erik Valkendorf som preget de første norske myntene med årstall). Det er spennende å legge merke til at Olav Engelbrektson har utelatt kong Christian III fra mynten og heller bruker adversen på Sankt Olav Norges evige konge, og reversen på seg selv med «OLAWS DEI GRA ARCEP NIDSEN», (Olav av Guds nåde erkebiskop i Nidaros).

Dagens mynt er spesielt morsom også fordi den har den uvanlige skrivefeilen NORVGE istedenfor NORVEG. Gå til mynten i nettbutikken.