1958 500 kroner A.1080293, 4. utgave, 1-2

kr 1.600

SOLGT

Varenummer: NP.64b, 1651

Kategori: