Med bakgrunn i den pågående coronakrisen og forbudet mot arrangementer som involverer mange mennesker frem til 15. juni ser vi oss dessverre nødt til å utsette våre planlagte auksjoner nr.19 og 20. Ny planlagt dato vil være 5.- og 6. september samme

En undersøkelse av myntsirkulasjonens sammensetninig omkring 1872/73 viste at dansk og svensk mynt i betydelig omfang ble brukt i Norge, trass i at forskjellig pengesystem i de tre land førte til ugreie omregninger. Når de norske myntene ble gjort identisk med nabostatens,

Diadumenian, romersk keiser fra mai 218 til 8. juni 218. Han ble født som Marcus Opellius Diadumenianus i år 208 som sønn av Macrinus. Gutten ble hyllet som Caesar i mai 217, kort tid etter at faren ble keiser (11. april 217)

I det herrens år 1725 forliste tremasteren Akerendam utenfor øya Runde på Sunnmøre. Ombord i båten var det 19 pengekister. Av disse ble 5 berget. Resten av pengene ble igjen i og rundt vraket. Der ble de liggende til tre sportsdykkere i

En av Norges flotteste myntsamlinger kommer på auksjon hos oss i mai 2020! En av de flotteste myntsamlingene som er bygget opp i Norge de siste tiårene blir lagt ut for salg på vår auksjon 9. mai neste år. Samlingen, som omfatter

Valerian ble født som Publius Licinius Valerianus i en adelig senatorfamilie i år 193/195/200. Han var gift med Egnatia Mariniana, sammen fikk de sønn, den senere keiser Publius Licinius Egnatius Gallienus. Valerian ble romersk keiser i år 253, han regjerte med Gallienus

Da de første mynter omkring 700 før Kristus så dagens lys, var den arkaiske kunstform alminnelig utbredt i det antikke område omkring Middelhavet. Mennesket ble fremstilt slik som man best kjente det i bevisstheten, uten hensyn til hvordan øyet faktisk oppfattet det.

Magnus den Gode (1024-1047) var konge i Norge (1035-1045) og  Danmark (1042-1047). Han var sønn av Olav den hellige og Alvhild, tjenestekvinne på kongsgården. I dåpen fikk han navn Karlamagnus etter Karl den store. Da Olav måtte flykte til Gardarike (deler av

Matteus 22: 17-21  (17)Si oss hva du mener om dette: Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke?  (18)Men Jesus merket deres ondskap og sa: Dere hyklere, hvorfor setter dere meg på prøve? (19)Vis meg mynten som skatten betales med.

Gullspecien var basert på speciedalersystemet og ble bestemt til 1,6219 g fint gull. Speciedaleren ble nå delt i 4 kr. á 30 skilling. Den gamle speciedaler i sølv ble inndratt. Meningen var at de lave verdier skulle tjene som skillemynt fortsatt. Således

Caracalla ble født som Lucius Septimius Bassianus, sønn av Septimius Severus og Julia Domna i 188 i Lugdunum der faren var guvernør. Senere endret familien navnet hans til Marcus Aurelius Antoninus, kallenavnet Caracalla fikk han pga. en klesdrakt i gallisk stil han

Grunnlovsjubileet krevde sin minnemynt. Finansdepartementet hadde utlyst en åpen konkurranse om preget høsten 1913. I alt 90 utkast kom inn – flest tegninger. To 1.prisvinnere ble utpekt: Dagfinn Werenskiold og Ingebrigt Vik. Juryens avgjørelse ble sterkt kritisert av professor Bredo Morgenstierne som

Oscar I. (1799-1859) var eneste sønn av kong Karl Johan. Han ble født i Paris som Josef Frans Oskar da faren var krigsminister, Napoleon var en av faddere. Navnet Oscar lånte foreldre fra en av heltene i en populær bok i samtiden.

Elagabalus (203-222) var sønn av Julia Soemias, eldste datteren til Julia Maesa (søsteren til Julia Domna). Tidlig i sin ungdom fungerte han som prest for solguden El-Gabal i Emesa, sin hjemby. Navnet Elagabalus ble først benyttet etter at han var død. Etter

Pregingen av bronse- og nikkelmynter under 2. verdenskrig måtte stanses. Disse metaller var viktige for den tyske rustningsindustri. Av den grunn krevde tyskerne bruk av krisemetaller til myntproduksjonen. Som i 1. verdenskrig ble jern brukt til de tre minste skillemynt-verdier. De store

1 skilling 1771 ble preget i 9 av årene i perioden 1771-1785 ved tre forskjellige myntsteder (Altona, Kongsberg og København). Gjennom alle årene preges mynter med likt preg og årstallet 1771, til sammen ca 55 millioner stk. Forsiden viser Christian VII´s dobbelmonogram

Nikolai II. (1868-1918) ble den siste i en lang rekke med Romanov-tsarer. Moren til Nikolai var født prinsesse Dagmar av Danmark. Hun var tante både til dronning Maud og kong Haakon VII. I 1894 døde faren til Nikolai, Alexander III av nyrebetennelse. Dette

Dollar er en myntenhet som ble lovbestemt i USA i 1792 og i sirkulasjon fra 1794. Forbildet til dollaren var den spansk-amerikanske 8 real som veide litt under 27 g med 90% sølvinnhold. Den siste sølvdollar til sirkulasjon ble preget i 1935.

Reisedaleren 1788 er preget i Altona i 5000 eksemplarer til bruk under kronprinsens (Frederik VI.) reise til Norge i 1788. En morsom ting med reisedaleren 1788 er at den også dukker opp i Norges kamp for selvstendighet i 1814. Stattholder Christian Frederik

Carl XIV. Johan, opprinnelig Jean Baptiste Bernadotte ble født i 1763 i Pau i Frankrike som yngst av 5 søsken i en familie med anspent økonomisk situasjon. Noen måneder etter farens død i 1780 vervet han seg i militær. I 1798 giftet

Geta (189-211) var sønn til Septimius Severus og Julia Domna. Han styrte sammen med sin far og sin eldre bror Caracalla fra 209. Etter farens død i 211 styrte han sammen med Caracalla til han ble myrdet på Carracallas ordre. Geta hadde samme

Sovereign er en engelsk gullmynt preget første gang i 1489 under Henrik VII, og den tilsvarte 20 shillings. Denne store praktfulle mynt i sengotisk stil med kongen sittende på en trone med septer og rikseple skulle veie 15,55 g og inneholde 15,47

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS ble etablert i 1916, og driver fortsatt med gruvedrift på Svalbard. Hovedproduksjonen er utvinning av kull, og det utvinnes fortsatt ca 100.000 tonn kull fra gruvene i året, hvorav 25% brukes til lokal energiproduksjon for Longyearbyen. Fra

Dublon er et allminnelig navn for flere spanske gullmynter. Opprinnelsen til navnet kommer antakelig fra Carlos og Juana`s (1506-1516) dobbeltexelente (dobbeldukat) med dobbeltportrett og betyr «det dobbelte». Det finnes tre typer mynter som har hatt dette navnet: dobbelt escudo (6,75 g) innført

Den synkende pengeverdi og det økende seddelomløp nødvendiggjorde en større skillemynt enn kronestykket. 5-kronersseddelens dager var talte. Myntgravør Hansens forslag til preget ble godkjent. 5-kronen ble satt i produksjon fra 1963. Riksvåpenet fikk nå en fremtredende plass. For første gang siden 1825

Sten Gustafsson Sture den eldre (ca 1440-1503) var sønn av kong Karl Knutsson Bondes halvsøster Birgitta Stensdotter. Han stod ved kong Karls side i reisingen mot danske kong Christian I. Etter Karls død i 1470 ble Sten fungerende regent (1470-1497) og i

Dersom man ønsker en portrett mynt fra Frederik V. er det ikke mange alternativer å finne i katalogen «Norske mynter i dansketiden». Det finnes bare to, den sjeldne og dyre speciedaleren 1765 og reisedaleren 1749. Reisen i 1749 var godt planlagt, så

Marcus Aurelius ble født i 121 i en rik senatorfamilie. Han fikk den beste utdannelse, bla. i filosofi. Marcus giftet seg med Faustina den yngre, datteren til keiser Antoninus Pius. De fikk mange barn (13 eller 14) men kun et av dem,

Under Christian V. ble det preget randskriftspeciedalere på Kongsberg. I årene 1687,1688 og 1690 ble det preget meget få eksemplarer (inntil ca 100 stk), i perioden 1692-1696 har antall mynter som ble preget økt betydelig til ca 12-23.000 eksemplarer per år. Dette

Randskrifter er kjent fra medaljer fra 1500-tallet men først brukt på omsetningsmynter under Cromwell i 1658 ved utmynting av hele og halve crowns. Metoden spredte seg fort til andre land. I Danmark-Norge ble randskrifter anvendt allerede i 1668-69 til speciemynt fra Frederik

De aller første 17. mai medaljene ble preget til avdukingen av Wergelands-statuen på Universitetsplassen i Christiania 17. mai 1881. 17. mai komiteen ble inspirert og i 1882 ble det laget de første «togmerker» for de som deltok i borgertoget. Ivar Throndsen startet

Vi takker alle våre kunder for en flott auksjon. 98 % objekter ble solgt for totalt 11.267.970,- kroner (83% over utrop). Auksjonens dyreste mynt ble objekt nr.598, 2 speciedaler 1646 med utrop 250.000,- som gikk for 440.000,- i hammerslag.   Klikk her for

24 skillingen ble i daglig tale omtalt som en ort, og er en staselig sølvmynt på størrelse med de store gammeldagse 5-kronen. Disse er preget av Kongsberg sølv og var den vanligste myntsorten i Norge på 1700-tallet. I gamle skrifter, gjeldsbrev eller

Østlige Lokris eller Opuntiske Lokris var en region i antikke Hellas befolket av stammen Lokris Opuntii som lå på kysten overfor Euboia. I dag er det en del av område langs østkysten i sentral Hellas. Lokriene er nevnt av Homer. I perserkrigene

I 1914 brøt første verdenskrig ut i Europa, og denne krisen førte til at myndighetene i Norge bestemte at man skulle opprette Provianteringsråd. Fra 1916 var det et Provianteringsråd i hver eneste kommune i landet. Provianteringsrådet skulle passe på at alle hadde

Denne mynten er preget i Christiania etter at myntmester Peter Grüner f.o.m. 1687 hadde begynt å drive myntverket der for egen regning, som såkalt forpaktningsmynt. Landets hovedmyntverksted ble i 1686 flyttet fra Christiania til Kongsberg. I årene fra 1687 til 1695, da

Av norske poletter fra tiden i Union med Danmark finnes det ikke mange, vi har polletten fra Bohus festning ca 1650 (som er uteglemt i pollettkatalogen), Sommer og Winterschydtz 1689, Christiania tugthuus 1730,1769,1780 og Anker pollettene fra ca 1810. Anker pollettene er

Titus Flavius Vespasianus ble født som sønn av en skatteoppkrever fra middelklassen. Han hadde en veldig suksessfull karriere i militær som kommandant under Claudius sin invasjon av Britannia. Da jødene gjorde opprør i 66 var han allerede delvis pensjonert og i slutten

Det finnes noen årstall i norsk mynthistorie som stikker seg frem som særdeles viktige. 1628 er et slikt år. I 1623 finner man sølv på Kongsberg og 5 år senere opprettes Mynten i Christiania, rett utenfor Akershus festning sin mur. Den 28.

Karl Knutsson Bonde (1408-1470), sønn av Knut Tordsson Bonde og Margareta Karlsdotter, svensk riksforstander (1438-1441), konge av Sverige tre ganger (1448-1457, 1464-1465 og 1467-1470). Han var også konge av Norge (1449-1450) som Karl I. Gift tre ganger, fikk mange barn men de

8 skillingen som ble preget i 1817 skapte oppstandelse i Norge. En rekke innflytelsesrike borgere protesterte på at svenskene hadde tatt selvstendighet fra dem gjennom denne mynten. Bakgrunnen for protestene var innskriften på den nye 8-skillingen, som var: «Sveriges Norges G(oters) og

Shapur I. var persisk konge av Sassanidene i Iran. Han antas til å være regent fra år 240 til år 270. Shapur I. er kjent for å ha tatt i fangenskap den romerske keiseren Valerian (253-260). Valerians sine styrker tapte mot Shapur

Perioden 1807-1814 i Norge var nødstid, kalt også for «Barkebrødstiden». Norge ble rammet hardt av Napoleonskrigene. Den britiske blokaden stanset livsviktig kornimport. Krigen med Sverige og uår forverret situasjonen. Hungersnødet var verst i 1808-1809 og 1812-1813. I disse tider under Frederik VI.

Zinck samling er den mest fantastiske samling av norske og danske mynter som har blitt solgt de siste nesten 100 år. Zinck familien fra Godthaab ved Aalborg som eide fabrikk for produksjon av lanbruk- og hageredskap siden 1858 har samlet i tre

Preging av egen minnemynt var en naturlig konsekvens av Unionsoppløsningen i 1905. Før mynten ble lagt ut i markedet kunne publikum bestille mynter hos landets såkalte oppebørselsbetjenter. Det viste seg at opprinnelig opplag på 100.000 mynter (1906) ikke var tilstrekkelig. Nytt opplag

Katarina II. kjent som Katarina den store ble født 21. april 1729 som Sophie Augusta Friederike av Anhalt-Zerbst-Dornburg i Stettin der faren var befal for et prøyssisk regiment. Katarina var kusine til svenske Gustav III. og Karl XIII. Av statshensyn skiftet hun

På 1700 tallet ble det i forbindelse med Kongebesøk i 1704, 1733, 1749 og 1788 preget egne dalere som kongene hadde med seg for bruk til utgifter og gaver. Den første kongen som hadde egne reisedalere va Frederik IV. i 1704. På

I 1735 var to unge studenter fra svensk Bergskollegium på besøk i Norge i forbindelse med studium. En av dem Reinhold Löfman (1712-1772) reiste til Kongsberg. Der besøkte han gruven «Die bestendige Liebe». I denne gruven ble det funnet malm som ga