Randskrifter er kjent fra medaljer fra 1500-tallet men først brukt på omsetningsmynter under Cromwell i 1658 ved utmynting av hele og halve crowns. Metoden spredte seg fort til andre land. I Danmark-Norge ble randskrifter anvendt allerede i 1668-69 til speciemynt fra Frederik

De aller første 17. mai medaljene ble preget til avdukingen av Wergelands-statuen på Universitetsplassen i Christiania 17. mai 1881. 17. mai komiteen ble inspirert og i 1882 ble det laget de første «togmerker» for de som deltok i borgertoget. Ivar Throndsen startet

Vi takker alle våre kunder for en flott auksjon. 98 % objekter ble solgt for totalt 11.267.970,- kroner (83% over utrop). Auksjonens dyreste mynt ble objekt nr.598, 2 speciedaler 1646 med utrop 250.000,- som gikk for 440.000,- i hammerslag.   Klikk her for

Kronprinsens gullmedalje var en ettertraktet premie som ble delt ut til de som leverte verdige besvarelser på prisoppgaver satt opp av de ulike fakultetene. Medaljen ble innstiftet av kronprins Carl i 1849, i 1874 ble kong Carl XVs utgave erstattet av kronprins

24 skillingen ble i daglig tale omtalt som en ort, og er en staselig sølvmynt på størrelse med de store gammeldagse 5-kronen. Disse er preget av Kongsberg sølv og var den vanligste myntsorten i Norge på 1700-tallet. I gamle skrifter, gjeldsbrev eller

Østlige Lokris eller Opuntiske Lokris var en region i antikke Hellas befolket av stammen Lokris Opuntii som lå på kysten overfor Euboia. I dag er det en del av område langs østkysten i sentral Hellas. Lokriene er nevnt av Homer. I perserkrigene

I 1914 brøt første verdenskrig ut i Europa, og denne krisen førte til at myndighetene i Norge bestemte at man skulle opprette Provianteringsråd. Fra 1916 var det et Provianteringsråd i hver eneste kommune i landet. Provianteringsrådet skulle passe på at alle hadde

Denne mynten er preget i Christiania etter at myntmester Peter Grüner f.o.m. 1687 hadde begynt å drive myntverket der for egen regning, som såkalt forpaktningsmynt. Landets hovedmyntverksted ble i 1686 flyttet fra Christiania til Kongsberg. I årene fra 1687 til 1695, da

Av norske poletter fra tiden i Union med Danmark finnes det ikke mange, vi har polletten fra Bohus festning ca 1650 (som er uteglemt i pollettkatalogen), Sommer og Winterschydtz 1689, Christiania tugthuus 1730,1769,1780 og Anker pollettene fra ca 1810. Anker pollettene er

Titus Flavius Vespasianus ble født som sønn av en skatteoppkrever fra middelklassen. Han hadde en veldig suksessfull karriere i militær som kommandant under Claudius sin invasjon av Britannia. Da jødene gjorde opprør i 66 var han allerede delvis pensjonert og i slutten

Det finnes noen årstall i norsk mynthistorie som stikker seg frem som særdeles viktige. 1628 er et slikt år. I 1623 finner man sølv på Kongsberg og 5 år senere opprettes Mynten i Christiania, rett utenfor Akershus festning sin mur. Den 28.

Karl Knutsson Bonde (1408-1470), sønn av Knut Tordsson Bonde og Margareta Karlsdotter, svensk riksforstander (1438-1441), konge av Sverige tre ganger (1448-1457, 1464-1465 og 1467-1470). Han var også konge av Norge (1449-1450) som Karl I. Gift tre ganger, fikk mange barn men de

8 skillingen som ble preget i 1817 skapte oppstandelse i Norge. En rekke innflytelsesrike borgere protesterte på at svenskene hadde tatt selvstendighet fra dem gjennom denne mynten. Bakgrunnen for protestene var innskriften på den nye 8-skillingen, som var: «Sveriges Norges G(oters) og

Shapur I. var persisk konge av Sassanidene i Iran. Han antas til å være regent fra år 240 til år 270. Shapur I. er kjent for å ha tatt i fangenskap den romerske keiseren Valerian (253-260). Valerians sine styrker tapte mot Shapur

Perioden 1807-1814 i Norge var nødstid, kalt også for «Barkebrødstiden». Norge ble rammet hardt av Napoleonskrigene. Den britiske blokaden stanset livsviktig kornimport. Krigen med Sverige og uår forverret situasjonen. Hungersnødet var verst i 1808-1809 og 1812-1813. I disse tider under Frederik VI.

Zinck samling er den mest fantastiske samling av norske og danske mynter som har blitt solgt de siste nesten 100 år. Zinck familien fra Godthaab ved Aalborg som eide fabrikk for produksjon av lanbruk- og hageredskap siden 1858 har samlet i tre

Preging av egen minnemynt var en naturlig konsekvens av Unionsoppløsningen i 1905. Før mynten ble lagt ut i markedet kunne publikum bestille mynter hos landets såkalte oppebørselsbetjenter. Det viste seg at opprinnelig opplag på 100.000 mynter (1906) ikke var tilstrekkelig. Nytt opplag

Katarina II. kjent som Katarina den store ble født 21. april 1729 som Sophie Augusta Friederike av Anhalt-Zerbst-Dornburg i Stettin der faren var befal for et prøyssisk regiment. Katarina var kusine til svenske Gustav III. og Karl XIII. Av statshensyn skiftet hun

På 1700 tallet ble det i forbindelse med Kongebesøk i 1704, 1733, 1749 og 1788 preget egne dalere som kongene hadde med seg for bruk til utgifter og gaver. Den første kongen som hadde egne reisedalere va Frederik IV. i 1704. På

I 1735 var to unge studenter fra svensk Bergskollegium på besøk i Norge i forbindelse med studium. En av dem Reinhold Löfman (1712-1772) reiste til Kongsberg. Der besøkte han gruven «Die bestendige Liebe». I denne gruven ble det funnet malm som ga

Commodus, født 31.august 161, sønn av den regjerende keiseren Marcus Aurelius og Faustina den yngre (yngste datteren til Antoninus Pius). Antonius, tvillingbroren hans døde da han var 4 år. Giftet seg med Bruttia Crispina som 15 år gammel, fungerte som medkeiser fra

Hieronymus Napoleon (Jérôme Bonaparte) var den yngste broren til Napoléon Bonaparte. I Napolenstiden ble han innsatt som konge av den tyske staten Westfalen (1807-1813). Gift tre ganger, fikk fem barn. Han flyttet til Italia etter Napoléon Bonapartes avsettelse. Da hans nevø, Louis

Rhodos er en gresk øy som ligger 18 km sørvest for Tyrkia. I Pindars ode står det at øya ble født i en forening av solguden Helios og nymfen Rhode. Rhoda er en lyserød hibiskusblomst. Helios og rhoda er typiske for mynter

Pescennius Niger var en general som fra 193 til 194 forsøkte å bli keiser i Romerriket. Han var guvernør i Syria i 193 da Pertinax ble drept av prætorianergarden. Tittelen keiser ble auksjonert bort til Didius Julianus som ble drept etter bare

Preget i Danmark for bruk i Norge, bærer Myntmesterens merke (hjerte) og initialene CW (Christian Wineke den Yngre). Siden preging i Norge hadde blitt for dyr (det hadde krevd store investeringer i nye maskiner), fikk mynten i København en kontrakt på levering

Vi kommer til å legge ut en interessant mynt med litt informasjon hver dag fram til Juleaften som en tidlig julekalender for alle som er interessert i mynter og historie.    

Hadrian (117-138), adoptiv sønn til keiser Trajan, ble født i Italica i Spania. Han giftet seg med Vibia Sabina, datteren til Trajan´s favoritt niese Matidia. Om sommeren i år 117 da Trajan plutselig døde var Hadrian i Syria som styrer for en

Oslo Myntgalleri AS sin høstauksjon i pdf format  OMG18          

Oslo Myntgalleri AS avholder auksjon nr. 18 lørdag 23. og søndag 24. november 2019 på Hotel Continental i Oslo.  Visning i våre lokaler i Tordenskioldsgate 7 i Oslo: tirsdag 19. november til torsdag 21. november kl.10:00-16:00 fredag 22. november 10:00-20:00 Program for

Klikk her for å se på oppnådde priser fra auksjon 16 og 17. Vi takker våre kunder for en flott auksjon. Håper dere hadde det like fint som oss :-)                        

        Oslo Myntgalleri sin katalog auksjon nr. 16 i pdf-format: katalog OMG16                     Oslo Myntgalleri sin katalog auksjon nr. 17 i pdf-formt kan lastes ned her: katalog OMG17

Oppnådde priser finner du her.      

Oslo Myntgalleri sin auksjon nr 15 kan lastes ned som pdf-fil her: OMG15 katalog  

Vi har fått flere spørsmål om ikke vi kunne fortsette med gratis porto for våre kunder i Norge. Så det gjør vi! Ta en kikk i nettbutikken, det dukker hele tiden opp noe nytt. Sist hadde vi en god samling med 50-øringer,

Vår auksjon 15 er nå ferdig beskrevet, og vi vil legge ut noen små teasere frem mot auksjonen, og til katalogen kan lastes ned.   Auksjonen avholdes på Hotel Continental den 24.-25. november 2018, og vi håper å se så mange av

Dette er historien om Skandinavias dyreste mynt, som etter flere år i utlandet kom tilbake til Norge forrige uke. 20. april i år ble den avbildede mynten, tredobbel speciedaler 1666, solgt på en auksjon i Chicago for 3,45 millioner kroner. Se intervju med Gunnar

Oppnådde priser finner du her.    

          Her kommer vår katalog for auksjon nr. 14 i pdf:  OMG14    

Vi ønsker velkommen til auksjon nr.14 i Rococosalen på Grand Hotel i Oslo. Her er noen av objektene som skal auksjoneres. 2 Speciedaler 1647                       ex. Johan Chr. Holm og PHK VIII

Oppnådde priser finner du her. Vi takker alle budgivere og innleverere for å ha bidratt til en fantastisk vellyket auksjon. Det totale salget utgjorde ca 23,3 millioner.      

  Katalog i pdf finner du her: OMG13    

Penning Håkon V. Magnusson (1299-1319), preget i Oslo. Flott kvalitet.                         Skilling 1519 Erik Valkendorf som var den første til å putte årstall på norske mynter.         1/2

Her finner du oppnådde priser for auksjon nr. 12. Vi takker alle budgivere og innleverere for en fin og spennende auksjon. Vi gleder oss til neste auksjon i november og mottar allerede nå materiell til denne, så ta gjerne kontakt.    

Vi er da i gang med å legge ut auksjonen på nettsidene våre. Frem til vi er klare med det, kan dere ta en kikk i auksjonskatalogen, som vi sender i posten til kundene våre på fredag. Hvis du ikke har mottatt

28. mars år 193 ble keiser Pertinax myrdet etter bare 87 dagers regjering av praetorianergarden (den keiserlige garde). Bakgrunnen var at Pertinax var blitt meget upopular etter blant annet å ha satt ned soldatenes lønninger.

Soldatene bestemte seg for å selge keisertronen til høystbydende. Den velstående senatoren Didius Julianus van budgivningen med 25.000 sestertser til hver soldat. Soldatene aksepterte tilbudet, hyllet ham som Caesar og utropet han til keiser. Hans hustru Manlia Scantilla og datter Didia Clara mottok begge tittelen Augusta.

Her finner du oppnådde priser for auksjon nr. 10 og 11 Vi takker våre innleverere, kunder og andre deltakere for en flott og spennende auksjonshelg.

Brutus denar – preget i nordlige Hellas 43 – 42 f.Kr. Antikkens mest berømte mynt preget i anledning av mordet på Julius Caesar 15. mars 44 f.Kr.

Oslo Myntgalleri ble medlem av International Association of Professional Numismatists i mai 2016 som eneste mynthandel i Norge.