Welcome to auction no. 35, 36 and 37. The auctions will take place on November 25th-26th 2023 in Rococosalen at Grand Hotel in Oslo. All lots are now open for bidding and you are welcome to place your bids. Click here to

We have the pleasure to present the catalogs for auction no. 35, 36 and 37 in pdf. Auction 35 contains part IV of the spectacular Per E. Rui Collection of rare Norwegian coins. The collection contains many Norwegian rarities, from extremely rare

Welcome to auction no. 33 and 34. The auctions will take place on May 6th-7th 2023 in Rococosalen at Grand Hotel in Oslo. We welcome you all to participate in our floor auctions in Oslo or from the internet. Program for auction no.

Mutsuhito (Meiji) var keiser i Japan fra 1867-1912. Han er mest kjent for å ha avskaffet føydalismen i Japan og han sørget for at landet kunne utvikle seg til en moderne stormakt. I mer enn 250 år hadde Japan blitt styrt av

Welcome to Oslo Myntgalleri auction no.31 and 32. The floor auction will take place on November 19th-20th in Rococosalen at Grand hotel in Oslo. You will find more information about the auctions here. You can already today place your bids on our bidding

Welcome to Oslo Myntgalleri auction no.28, 29 and 30. The floor auction will take place in Rococo salen at Grand hotel in Oslo May 6th-8th. You will find more information about the auctions here. You can already place your bids on our

Auksjon nr.28 over den Martin Schøyen`s fantastiske samling av antikke mynter ble avholdt fredag 6. mai 2022. Lørdag 7. mai ble solgt den første delen av Per Rui´s  fantastiske samling av norske mynter (auksjon nr. 29). Vi takker alle som har deltatt

It is a great pleasure to present the catalogs for our upcoming auctions no. 26 and 27. The auctions will be held on November 27th and 28th 2021 in Rococosalen at Grand Hotel in Oslo. The auctions start at 10 am CET