Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
3. desember 2019
Sovereign

Sovereign er en engelsk gullmynt preget første gang i 1489 under Henrik VII, og den tilsvarte 20 shillings. Denne store praktfulle mynt i sengotisk stil med kongen sittende på en trone med septer og rikseple skulle veie 15,55 g og inneholde 15,47 g rent gull. Baksiden viser kongevåpenet med en rose som bakgrunn, rosen var symbolet til det nye Tudor dynastiet. Under Henriks etterfølgere ble gullinholdet og myntsystemet ofte endret. I 1817 gjeninnføres sovereign som erstatning for guinea. Den nye sovereign veide 7,9881 g med innhold av rent gull på 7,3224 g. Selv om mynten opphørte som betalingsmiddel under 1. verdenskrig, er den preget opptil i dag.

Vi legger i dag ut et pent eksemplar fra 1904 med Edward VII`s portrett på adversen, og St. Georg som dreper dragen på reversen.