Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
24. juni 2020
Typemynt Frederik III. 1/8 Speciedaler 1665 til salgs i vår nettbutikk

Frederik III var født i 1609 som den nest eldste sønnen til Christian IV og dronning Anna Cathrine. Siden broren døde i 1647, ble det Frederik III som overtok tronen i 1648 da faren døde. Frederik III fikk preget en lang rekke mynter med flotte portretter. Myntene ble preget i Christiania av Peter Grüner som ble utnevnt til myntmester i 1643 og fra 1651 av Frederik Grüner, sønnen til Peter.

Vi legger ut et pent eksemplar av 1/8 speciedaler fra året 1665, siste årstallet av denne myntenheten under Frederik III