1644 2 mark Christian IV., 1+

kr 12.000

Produktinformasjon

Ex. Oslo Mynthandel A/S 26/227

Hebreere

I perioden 1644-1647 slo Christian IV norske 1-marker og 2-marker som har en ganske spesiell innskrift på reversen. Her kan man lese «IUSTUS JEHOVA IUDEX» hvor Jehova er skrevet med hebraiske bokstaver, derav navnet Hebreer. Oversatt får man setningen «Gud er rettferdig dommer». Christian møtte stor motgang i krigen mot Sverige som brøt ut i 1643, og i sin bitterhet håpet han kanskje på en guddommelig intervensjon som skulle straffe svenskene? Myntene skulle i hovedsak brukes til å betale soldater som kriget for Danmark og kanskje skulle formaningen om rettferdighet fra Gud også gi moralsk støtte til soldatene? Kongens bønner ble uansett ikke hørt og det endte med at svenskene vant krigen og Danmark måtte avstå store landområder til Sverige under freden i Brömsebro i 1645. Det lave sølvinnholdet i hebreermyntene gjenspeiler pengenøden som Danmark led under i denne perioden. Markmyntene er klart underlødige og i 1648 ble myntene satt ned fra henholdsvis 32 skilling og 16 skilling til 28 skilling og 14 skilling.

På lager

Varenummer: S.48,NMD.113.

Kategorier: ,