Vitenskabenes lille gullmedalje fra 1836
Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
12. desember 2021
Vitenskabenes lille gullmedalje fra 1836

Det Kongelige Norske Vitenskapers Selskab er Norges eldste vitenskapelige institusjon. Selskabet ble stiftet i 1760 av biskop Johan Ernst Gunnerus, rektor Gerhard Schøning og etatsråd Peter Friderich Suhm under navnet Det Trondhiemske Selskab. Dette var over femti år før Norge fikk et universitet. Kongen er til enhver tid selskapets protektor. Medaljen fra 1836 ble utformet av Ludvig Persson Lundgren, svensk gravør og faren til Lea Ahlborn, Sveriges første kvinnelige myntgravør. Brystbilde av kongen Carl XIV. Johan på advers. På reversen ser vi grantre og ved foten en løve med hellebard som ble hentet fra selskapets lille segl. Samtidig med at Selskabet fikk sitt kongelige navn i 1767, fikk det også tillatelse til å bruke to segl, et større og et mindre til bruk ved undertegnelse av dokumenter og forsegling av brev. Ved bildene av en bikube og et grantre står henholdvis mottoene Sic nos: Non nobis (slik arbeider vi, men ikke for oss selv) og Æmula lauri (laurbærtreets rivalinne). Begge seglene har innskriften «Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Seigl».

Det er preget kun 8 eksemplarer av medaljen i gull hvorav kun 4 eksemplarer er utdelt og medaljen er således uhyre sjelden.