Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
17. desember 2020
Valentinian II. solidus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentinian II ble født i Trier i 371 e.Kr. og var sønn av Valentinian I og han andre kone Justina. Han var halvbroren til Gratian som var den andre sønnen til Valentinian I. Valentinian II (heretter kalt Valentinian) ble født inn i en kaotisk periode i romertiden med mange usurpatorer og stort press fra ytre fiender. Valentinian ble opphøyd til keiser i 375 som følge av at faren døde under et felttog i Pannonia samme år. Han var da bare fire år gammel. Han delte keisertittelen med halvbroren Gratian og de regjerte sammen i den vestre delen av Romerriket frem til Gratian ble drept i 383 etter et mislykket forsøk på beseire usurpatoren Magnus Maximus. Valens styrte den østre delen frem til han døde i et slag mot goterne i 378 og ble deretter erstattet av Theodosius I. På grunn av sin unge alder hadde ikke Valentinian noen reell maktutøvelse og det var moren Justina og generalene til Theodosius I som styrte i hans navn. Justina, som var tilhenger av arianismen, hadde også store problemer med få innflytelse hos den ortodokse kirken og ble stadig utformet av Ambrose, biskopen av Milan. Valentinian forsøkte på slutten av sin regjeringstid å få mer maktinnflytelse, men han mislyktes med å få noen autoritet hos generalene. Han oppholdt seg i Vienne i Gallia og deltok ikke i felttog slik som faren og halvbroren hadde gjort. I et forsøk på å få mer innflytelse prøvde han å avsette den mektigste generalen Arbogast. Dette gikk dårlig da generalen rev i stykker avskjedsbrevet i full offentlighet. Han kunne ikke brydd seg mindre om den unge keiserens ønsker. Valentinian ble funnet hengt i sin egne residens i Vienne i 392 og det er usikkert om han tok selvmord eller ble drept av Arbogast. Noen mener også at Arbogast kan ha betalt Valentinians egen livgarde for å drepe han.

I nettbutikken har vi akkurat lagt denne flotte solidusen preget under Valentinian II.