Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
31. januar 2021
Sverdordenen

I dag kommer det nye spennende objekter til nettbutikken vår, bla. Sverdordenen.

Sverdordenen er en svensk orden for militære fortjenester innstiftet sammen med Serafimerordenen og Nordstjerneordenen i 1748 av kong Fredrik I. Kongen er ordenens stormester. Ordenstegnet består av et skråskilt malteserkors som i midten har en blå medaljong dekorert med tre kroner og et sverd, alt i gull. Malteserkorset er i hvit emalje. Det har åpne kroner og sverd mellom korsarmene og er opphengt i en lukket kongekrone. Sverdordenen er ikke tildelt siden 1975 (som følge av ordensreformen i 1974) og regnes som hvilende.

Eksemplaret vi legger ut i dag ble tildelt til finsk kaptein Ragnar Mikael Ingelius (1894-1960) i 1934 og originalt tildelingsdiplom følger med.Fra 1931 til 1939 var han militærombud for Estland og Latvia, samt for Litauen fra 1934 til 1939. I vinterkrigen var han en bataljonssjef. I fortsettelseskrigen fungerte han som stabssjef for 18. divisjon fra 1941-1943. Han var representanten for hovedkvarteret i Tallinn under den tyske okkupasjonen i 1943-1944. Han fungerte som kommandant for Helsingfors by fra 1944 til 1945. Ingelius var leder for kontoret ved hovedkvarteret fra 1946 til 1949 og leder av avdelingen fra 1949. Ingelius hadde en lang karriere i det finske forsvaret fra løytnant i 1919 til oberst i 1949.