Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
26. november 2019
Speciedaler 1693 og 1695 «DANNER KONGIS…»

Under Christian V. ble det preget randskriftspeciedalere på Kongsberg. I årene 1687,1688 og 1690 ble det preget meget få eksemplarer (inntil ca 100 stk), i perioden 1692-1696 har antall mynter som ble preget økt betydelig til ca 12-23.000 eksemplarer per år. Dette var et unntak da speciemynt i Danmark-Norge i 1600 tallet normalt ikke var tenkt som omsetningsmynt men som mynt til å vise fram eller sparekapital. Randskriftspecier ble produsert i en svingpresse hvor stemplene til forskjell fra hammerpreging var festet i forhold til hverandre. Randskriften var normalt påsatt før pregingen med et randværk og randskriftens orientering er derfor tilfeldig i forhold til myntbilde. Det finnes 8 randdekorasjoner fra denne perioden hvor 7 av dem er randskrifterog en er riller. Randskriftene menes å være forfattet av presten på Kongsberg Jørgen Nielsen Kongsberg (1655-1720), muligens etter idé fra bergverksbestyrer Schlanbusch. Det var to hovedformål med randskriften. Den skulle beskytte mynten mot filing fra kanten og pynte mynten.

Vi legger ut to pene eksemplarer av speciedaler 1693 og 1695 med randskrift DANNER KONGIS NORDSKE FIELDE SLIGE FRUGTER HAR I VÆLDE