Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
4. desember 2020
Sjelden 8-skilling, 1791

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-skillingen fra 1791 ble utgitt i et svært lavt opplag på bare 6700 og er i dag sjelden. Ser man på utmyntningen av 8-skillingene i årene 1786, 1787 og 1789-94, finner man et mønster med lave opplag på mellom 2 700 og 12 000. Det sies at man i disse årene utelukket preget valøren for å betale lønn til arbeiderne ved Mynten på Kongsberg, noe som kan forklare de lave opplagene over flere år. Det ble derimot preget et større antall speciedalere og 2-skillinger i samme periode som var ment for allmenn sirkulasjon. Vi legger ut et pent eksemplar av 8-skillingen som mest sannsynlig har blitt brukt til å lønne en arbeider ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg. Mynten finner du her i vår nettbutikk.