Divus Antoninus Pius sestertius – en utsøkt minnemynt –
Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
18. desember 2021
Divus Antoninus Pius sestertius – en utsøkt minnemynt –

Keiser Antoninus Pius (138-161 e.Kr.) var en populær keiser blant folket og han ble guddommeliggjort av senatet rett etter sin død. Pius hadde regjert i 23 år og døde av naturlige årsaker i sitt eget hjem, noe som var uvanlig for en romersk keiser. Han hadde regjert i en relativt rolig periode i keiserrikets historie, og keiserens selv virker å ha vært svært lite opptatt av nye erobringer og felttog. Unntaket er fremrykkingen inn i sørlige Skottland og byggingen av den antoninske mur som flyttet fronten nord for Hadrians mur. Fremrykkingen ble kortvarig, og muren ble av ukjente grunner oppgitt sent i Pius’ regjeringstid. Det sies at keiseren selv aldri forlot Italia i løpet av sin regjeringstid, noe som står i sterk kontrast til forgjengeren Hadrian som neste besøkte alle provinsene på sine reiser. Pius var en svært effektiv statsmann som styrket økonomien og satte i gang byggingen av flere akvedukter, broer, veinett og annen infrastruktur som gagnet befolkningen i Roma. Han var også opptatt av at rettsikkerheten skulle styrkes for Romas borgere og fikk dessuten på plass lover som bedret virkårene for slaver. Selv etter omfattende byggeprosjekter og kostbare administrative prosjekter skal han mot slutten av regjeringstiden ha etterlatt seg en statskasse på 2,7 milliarder sestertser. Dette skulle komme godt med i de vanskelige årene som arvtageren, Marcus Aurelius, måtte hanskes med.

Da keiseren døde i 161 e.Kr. fikk Marcus Aurelius preget en serie med minnemynter i gull sølv og messing for å hedre forgjengeren. Myntene er laget med kunstneriske stempler og er ofte preget på vellagde blanketter av godt metall. På den avbildete sestertsen ser man en advers med et nobelt portrett av Pius og omskriften DIVVS ANTONINUS «den guddommelige Antoninus». På reversen ser man en fremstilling av likbålet til keiseren og omskriften CONSECRATIO som beskriver begravelsesritualet der den avdøde brennes på likbål og frigjører sjelen som deretter vandrer opp til himmelen. Likbålet var ikke bare en haug med ved, men et brennbart og storslått alter i flere etasjer som var laget av eksklusive materialer og utsmykket med statuer og andre dekorasjoner. Når flammene nærmet seg toppen av likbålet ble en ørn sluppet ut av en kasse på toppen, og ørnas flukt opp i himmelen skulle symbolisere keiserens sjel på vei opp til himmelen.

Sestertsen vi nå legger ut i nettbutikken er et svært flott eksemplar fra minnemyntserien til Marcus Aurelius. Mynten har en utsøkt grønn patina som dessverre ikke kommer så godt frem på bildene.