Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
5. mai 2020
Romas første sølvmynter

Didrakmer var de første sølvmyntene som romerne preget og det antas at de første myntene ble slått mellom 300-280 f.Kr. Myntene er svært like de greske didrakmene og romerne lærte nok å prege mynter fra sine greske naboer. De romerske didrakmene skiller seg imidlertid tydelig fra de greske ved å ha innskriften ROMANO. Didrakmen kom til å bli romernes prinsipielle sølvmynt fram til den ble erstattet av denaren i 211 f.Kr. under den andre puniske krig. Det knyttes en del usikkerhet til hvor romerne preget de første myntene, men både Metapontum og Neapolis har blitt nevnt som sterke kandidater for flere av pregningene. Eksemplaret i vår butikk har sannsynligvis blitt preget i Neapolis rundt 270 f.Kr. og viser en flott fremstilling av myten om Romas grunnleggelse.