Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
14. desember 2020
Reisedaler 1749

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norgesreisen i 1749 var godt planlagt, så reisedaleren ble bestilt i 4.000 eksemplarer i en kongelig resolusjon allerede i desember 1748. Like før avreisen ble det den 6. mai bestilt 1.000 eksemplarer til. Dette kan muligens være årsaken til at det finnes to forskjellige typer, en med gravørinitial W på begge sider og en med CW på advers og PCW på revers. Initialen CW og PCW står for stempelskjærer Peter Christian Winsløw som faktisk skar hele 6 stempler til reisedaleren hvorav kun 2 kunne benyttes. Georg Wilhelm Wahl skar også 2 stempler til reisedaleren og vi må således kunne anta at de med signatur W på begge sider kommer fra hans hånd. Man har ikke et helt klart svar på hvorfor man laget reisedalere, men de hadde nok et viktig propagandaformål ved at de ble brukt som gaver til «viktige» nordmenn som Kongen møtte på turen. Også har jo myntene ofte innskrift som skryter Norge opp i skyene, noe som også gjelder reisedaleren fra 1749; «Mens Norge klippe har, man skal hos nordmand finde Troe løve-mod og hvad dan-kongens gunst kand vinde»

Norgesreisen til Frederik V ble en suksess og han fikk utrettet ganske mye på turen som gav resultater de følgende årene. I 1750 ble Frederiksvern verft og flåtestasjon i Stavern grunnlagt. Samme år ble også den Den frie matematiske skolen (senere Krigsskolen) grunnlagt. Grensen mot Sverige hadde vært uklar i mange år, men i 1751 fikk man fikk gjort en endelig grenseoppgang som bunnet ut i en grenseavtale mellom landene. Det Kongelige Norske Bergseminarium», som var Europas første institusjon for høyere utdannelse i bergteknikk, ble grunnlagt på Kongsberg i 1757. Bergseminaret var i virksomhet frem til 1814 og var forløperen til Norges første universitet, Universitet i Christiania.

Hvis du vil ha denne flotte reisedaleren så har vi akkurat lagt den ut for salg i nettbutikken