Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
6. desember 2019
Reisedaler 1788

Reisedaleren 1788 er preget i Altona i 5000 eksemplarer til bruk under kronprinsens (Frederik VI.) reise til Norge i 1788. En morsom ting med reisedaleren 1788 er at den også dukker opp i Norges kamp for selvstendighet i 1814. Stattholder Christian Frederik foretok i 1814 en reise fra Christiania opp Gudbrandsdalen til Trondheim og ned Østerdalen for å propagandere for selvstendighetstanken. Ved stattholder kontoret i Christiania lå de reisedalerene som ikke ble brukt i 1788, Christian Frederik tok med seg disse og delte ut til mennesker han møtte på ferden tur/retur Trondheim. Innskriften på reversen «Urokkelig som Dovres høie fjelde staar Norges sønners troskab mod og velde» må jo ha egnet seg godt i tanken om selvstendighet. Reisedaleren 1788 er også Norges eneste courantdaler (ikke speciedaler) og den eneste norske mynt fra dansketiden hvor kongens titler på adversen står på dansk og ikke latin.

Vi legger ut et flott eksemplar i kv. 1+