Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
28. november 2019
Reisedaler 1749

Dersom man ønsker en portrett mynt fra Frederik V. er det ikke mange alternativer å finne i katalogen «Norske mynter i dansketiden». Det finnes bare to, den sjeldne og dyre speciedaleren 1765 og reisedaleren 1749.

Reisen i 1749 var godt planlagt, så reisedaleren ble bestilt i 4.000 eksemplarer i en kongelig resolusjon allerede i desember 1748. Like før avreisen ble det den 6.mai bestilt 1.000 eksemplarer til. Dette kan muligens være årsaken til at det finnes to forskjellige typer, en med gravørinitial W på begge sider og en med CW på advers og PCW på revers. Initialen CW og PCW står for stempelskjærer Peter Christian Winsløw som faktisk skar hele 6 stempler til reisedaleren hvorav kun 2 kunne benyttes. Georg Wilhelm Wahl skar også 2 stempler til reisedaleren og vi må således kunne anta at de med signatur W på begge sider kommer fra hans hånd.

Klikk her for å se på dagens mynt, reisedaler 1749 Frederik V.