Reisedaler 1704

På 1700 tallet ble det i forbindelse med Kongebesøk i 1704, 1733, 1749 og 1788 preget egne dalere som kongene hadde med seg for bruk til utgifter og gaver. Den første kongen som hadde egne reisedalere va Frederik IV. i 1704. På adversen er det et flott bilde av kong Frederik IV. med parykk. Reversen viser løven slik man ofte ser den på gamle treskjæringer og en svulstig hyllest til nordmennene «Mod. troskab. dapperhed og hvad der giver aere den heele verden kand blant norske klipper lære.