Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
5. desember 2020
1/2 skilling Carl XIV. Johan 1837 -sjelden prøvemynt-

 

1/2-skillingen fra 1837 har en meget interessant historie og den ble ikke preget på Kongsberg selv om den bærer Kongsbergmyntens merke. Den ble faktisk preget på Akerhus festning i Christiania som en prøvemynt for den fremtidige produksjonen av halvskillinger. I 1836 ble det ved lov vedtatt at man skulle begynne å prege halvskillinger i kobber og i den anledning ble det bestilt en ny myntpresse fra Gellertsen i Stockholm. Det nye utstyret var beregnet for å prege mindre valører med en moderne utførelse. Det ble også bestilt nytt valseverk og Durchsnit (lokkemaskin for utstansing av blanketter) fra samme leverandør. Da myntpressen ankom Christiania ble den satt opp på Akerhus festning og det ble satt i gang med prøvepregninger i 1837 hvor man benyttet ferdige blanketter som var blitt tilsendt fra Stockholm. Etter den vellykkede prøvepregningen i 1837 var planen at man skulle sette i gang med alminnelig pregning på Kongsberg i 1838, men dette gikk slettes ikke etter planen. Leveransen av det nye valseverket og lokkemaskinen tok noe tid og i tillegg var bygningsmassen ved Mynten på Kongsberg i svært dårlig forfatning slik gulvet i «Værkstedbygningen» gav etter for det tunge maskineriet fra Stockholm. Man måtte derfor sette opp maskineriet under kummerlige forhold i den gamle Stampemøllen før man endelig kom i gang med produksjonen i 1939. I 1842 hadde man klar en ny bygningsmasse som skulle benyttes for utmyntningen på Kongsberg, men i mellomtiden hadde man fått utmyntet de halvskillingene man trengte i Stampemøllen mellom 1839 og 1841.

I nettbutikken av vi nå lagt ut et flott eksemplar av den sjeldne prøvemynten preget på Akershus Festning i 1837.