Phoenicia, Tyre. AR shekel – en mynt omtalt i Bibelen
Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
6. desember 2021
Phoenicia, Tyre. AR shekel – en mynt omtalt i Bibelen

Sheklene og halvsheklene fra den fønikiske byen Tyr har blitt særlig berømt for flere koblinger til hendelser i bibelen. Det er stor enighet om at de 30 sølvpengene som Judas mottok for å forråde Jesus Kristus var shekler preget i Tyr. Den årlige tempelskatten for innbyggerne i Jerusalem ble også betalt med shekler. Skatten skal ha vært på en halv shekel per mannlig innbygger, men fordi hele shekler var mye vanligere, så gikk ofte to personer sammen for å betale skatten til tempelet. Shekelen var en periode blant de vanligste sirkulasjonsmyntene i Judea og var et meget populært betalingsmiddel på grunn av det høye sølvinnholdet på 92 %. Sheklene ble først preget etter at Tyr ble frigjort fra Selevkideriket i år 126 f.Kr., og de første myntene er datert 126/5 f.Kr. Sheklene ble preget i hele 191 år frem til 66/6 e.Kr. og hadde ganske konsistent design, vekt og renhet gjennom hele perioden. Designet er basert på selevkidiske tetradrakmer med samme lette vektstandard på 14 gram. Den vanlige vekten for tetradrakmer var ellers 17 gram. På myntene er Adversen er kronet med et portrett av sjefsguden Melqart istedenfor portrettet av den selevkidiske kongen. På reversen ser man en ørn stående mot venstre på en skipsstavn. Foran ørna står en klubbe og over der igjen et greske bokstavkombinasjoner som viser til pregeår. I omskriften er navnet til den selevkidiske kongen erstattet med ΤΥPΟΥ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ som noe klønete kan oversettes til «av Tyrus den hellige og tilfluktsstaden». Den tidligste serien av shekler som er preget mellom 216 og 17 f.Kr. er preget på store, ofte konkave blanketter, og er av meget god stil. De senere sheklene ble preget på mindre og tykkere blanketter, og har ofte et primitivt og grovt utseende samt dårlig sentrering. Vekt og renhet er imidlertid relativt konsistent for begge gruppene. Teorien til Ya’akov Meshorer om at den siste gruppen med shekler er preget i Jerusalem, og ikke Tyr, har nå blitt forkastet av de fleste eksperter. Man tror det er mer sannsynlig at den siste serien med mynter kan være bestilt av Herodes I for å dekke etterspørselen etter mynt for kommersiell virksomhet i Jerusalem. Dette kan tyde på at tilgangen til god mynt i perioder var lav.

Vi har nå lagt ut en flott shekel i vår nettbutikk datert til 97/96 f.Kr, og som meget gjerne kan ha vært i sirkulasjon på tiden da Jesus levde.