Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
18. desember 2019
Penning Magnus den Gode

Magnus den Gode (1024-1047) var konge i Norge (1035-1045) og  Danmark (1042-1047). Han var sønn av Olav den hellige og Alvhild, tjenestekvinne på kongsgården. I dåpen fikk han navn Karlamagnus etter Karl den store. Da Olav måtte flykte til Gardarike (deler av dagens Russland og Ukraina) ble den fire år gamle sønnen Magnus med. Han ble igjen hos den russiske fyrsten Jaroslav da Olav dro videre. Olav den hellige døde 29. juli 1030 i slaget ved Stiklestad. Fire år etter Olavs død dro Kalv Arnesson, norsk vikinghøvding til Russland for å hente Magnus og gjøre ham til konge. I 1035 kom Magnus tilbake til Norge og ble hyllet som Norges konge. Tilnavnet «den Gode» har han fått siden han hørte på advarsler mot dårlige rådgivere og var den rettferdige konge som holdte loven og respekterte inngåtte avtaler. I 1047 falt Magnus fra en hest og fikk alvorlige skader som var årsaken til hans død kort tid etterpå.

Vi legger ut en penning fra denne kongen i fantastisk kvalitet.