Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
23. desember 2019
50 øre/ 15 skilling 1874

En undersøkelse av myntsirkulasjonens sammensetninig omkring 1872/73 viste at dansk og svensk mynt i betydelig omfang ble brukt i Norge, trass i at forskjellig pengesystem i de tre land førte til ugreie omregninger. Når de norske myntene ble gjort identisk med nabostatens, måtte det virke stimulerende på dette forholdet. Loven av 4. juni 1873 søkte å holde landet utenfor myntunionen- i realiteten betydde den en tiltredelse. Den dobbelte verdiangivelse på de norske myntene gjorde bruken innenfor «den skandinaviske myntunion» enda lettere. Wilhelm Kullrich leverte nye reversstempler til 1 kronen og 50 øren.

Vi legger ut et flott nær usirkulert eksemplar av 50 øre/ 15 skilling 1874