Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
21. desember 2020
Offermark

4. og 5. september 1807 bombarderte den engelske flåten København med nyutviklet våpen (kombinasjon av blyhagl og brannbomber). England krevde å få utlevert den danske flåten og det fikk de. Tapet av flåten var en katastrofe for Danmark. Lange deler av kysten ble ubeskyttet og danske handelsskip hadde således ingen beskyttelse mot fienden. Derfor ble det laget landsomfattende innsamling av sølv for å finansiere en ny flåte. Fra dette sølvet ble det preget mynter ved myntverket i Altona i 1808. Det ble bestemt at disse skulle få spesiell innskrift på revers og skulle gjelde for 1/6 rigsdaler=16 skilling= 1 mark. Derfor kalles den for «offermark».

Flåteranet gjorde at Danmark-Norge gikk med på Napoleons side i krigen. Etter Napoleons tap ble Danmark ved fredstraktaten i Kiel 14. januar 1814 tvunget til å avstå Norge til Sverige.