Marcus Metellus

Marcus Ceacilius Metellus fikk preget denne mynten til minne om sin far, Caecilius Metellus Macedonicus, som spilte en vital rolle i å slå ned opprøret til Andriscus i Makedonia i 148 f.Kr. Andriscus hevdet å være sønn av Perseus, den siste kongen i  Antigoniddynastiet, og han samlet en hær for å frigjøre Makedonia fra romersk styresett. Dette gikk dårlig og Andriscus ble grundig slått i to større trefninger med romerne. Metellus satte en stopper for opprøret og sørget for at Makedonia gradvis ble stabilisert som en romersk provins. Du finner nå et flott eksemplar av denaren som hedrer Macedonicus til salgs i vår nettbutikk.