Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
15. desember 2020
Julius Caesar og elefantdenaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I år 49 f.Kr krysset Julius Caesar elva Rubicon og marsjerte mot Roma for å ta et oppgjør med den mektige politiske motstanderen Pompeius og Senatet som hadde krevd at han oppgav hæren sin etter felttoget i Gallia. Senatet mente Caesar kunne være en trussel mot republikken da han hadde mye militær makt i tillegg til at han var svært populær i befolkningen. For Caesar var det ikke noe alternativ å overgi hæren sin da han helt sikkert ville blitt drept av politiske motstandere eller sinte kreditorer. Han måtte befeste sin maktposisjon og gå mot republikken hvis han skulle bevare livet og æren.

Denarene med elefant på adversen ble preget i stort antall mens Caesar marsjerte mot Roma. Pengene skulle brukes til å betale hæren under oppgjøret mot Pompeius og følgerne hans. Caesar hadde også en enorm gjeld til mange kreditorer som hadde vokst i løpet av de 8 årene han hadde brukt på å erobre Gallia. Han ble etter hvert nødt til å konfiskere Romas skattkammer for å få nok sølv til å prege alle myntene han trengte for å dekke utgiftene. Crawford regner med at det ble produsert rundt 750 adversstempler for denne typen, noe som skulle tilsi en produksjon på mellom 7-8 millioner denarer. Adversen viser en elefant som tramper på en carnyx (en stor bronsetrompet som ble brukt av de galliske krigerne på slagmarken). Det er ingen tvil om at motivet symboliserer Caesars vellykkede erobring av Gallia og innskriften CAESAR levner ingen tvil om hvem som ledet romerne til seier. På reversen ser man et utvalg av diverse offerredskaper som ble brukt av ypperstepresten under religiøse offersermonier. Valg av motiv har helt sikkert sammenheng med av Caesar ble utnevnt som yppersteprest i år 63.

Eksemplaret vi nå legger ut i nettbutikken er godt preget og godt sentrert for typen. Mynten er noe svakt preget på reversen, men ellers i utmerket kvalitet. Skal man ha én mynt av Julius Caesar eller bare én romersk mynt så er denne et flott alternativ. Gå til nettbutikken for å sikre deg denne flotte og historisk viktige mynten.