Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
11. januar 2020
Ny dato for auksjon nr. 19 og 20 på Grand Hotel i Oslo
Med bakgrunn i den pågående coronakrisen og forbudet mot arrangementer som involverer mange mennesker frem til 15. juni ser vi oss dessverre nødt til å utsette våre planlagte auksjoner nr.19 og 20.
Ny planlagt dato vil være 5.- og 6. september samme sted og klokkeslett.
Vi beklager dette på det sterkeste, men som alle vet er dette utenfor vår kontroll.