Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
16. desember 2019
Gullspecien 1873-1875

Gullspecien var basert på speciedalersystemet og ble bestemt til 1,6219 g fint gull. Speciedaleren ble nå delt i 4 kr. á 30 skilling. Den gamle speciedaler i sølv ble inndratt. Meningen var at de lave verdier skulle tjene som skillemynt fortsatt. Således kunne staten spare de store beløp som en fullstendig innveksling av den gamle myntmassen ville koste.

I det norske gullspecie-system ble myntene preget med dobbel verdiangivelse. I de to årene dette system var gyldig, ble de preget 5 sp.d./20 kr. og 2 1/2 sp.d./10 kr. i gull. Adversen viser kongens bilde med titler og valgspråk. På reversen ser vi det norske riksvåpen – løven med St. Olavsøksen, verdiangivelser og utmyntingsformel: 124(20 kr) og 248 stk(10 kr). på 1 kg fint gull, samt pregeår og merket til Den Kongelige Mynt på Kongsberg.

Vi legger ut et usirkulert eksemplar av en 2 1/2 specie/10 kroner