Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
10. november 2019
Geværtokronen

Preging av egen minnemynt var en naturlig konsekvens av Unionsoppløsningen i 1905. Før mynten ble lagt ut i markedet kunne publikum bestille mynter hos landets såkalte oppebørselsbetjenter. Det viste seg at opprinnelig opplag på 100.000 mynter (1906) ikke var tilstrekkelig. Nytt opplag (54.600) med forbedret revers hvor det nye riksvåpenet ble mindre ble preget i 1907. Omtrent samtidig var det fra militært hold fremsatt ønske om at de mannskaper som hadde vært utkommandert som grensevakter i 1905 burde få en tokrone til minne om innsatsen. Stortinget sa ja til ønsket og bestemte at myntene skulle preges med to korslagte geværer på adversen. Denne mynten har som regel gått i arv fra generasjon til generasjon og finnes fortsatt i mange familier, der oldefar eller tippoldefar var på grensevakt. Grunnen til 26.500 soldater ble innkalt til grensevakt i september/oktober 1905 var at man i Norge var redd for at Sverige skulle gå til krig etter at Stortinget opphevet Unionen den 7. juni.

Vi legger ut et flott usirkulert eksemplar, pris 12.000,- Kr 

I nettbutikken har vi flere i andre kvaliteter, ta gjerne en titt.