Gaute Ivarsson

Gaute Ivarsson (1437-1510) var erkebiskop av Nidaros og leder i Norges riksråd. Han tok over som erkebiskop i 1475 etter at Olav Trondsson døde. Ivarsson fungerte som erkebiskop i 35 år, det er den lengste regjeringstiden av alle erkebiskoper. Gaute var en dyktig politiker og satt i Riksrådet som i en periode styrte landet. Han fikk Trøndelag i len av kongen. Ivarsson engasjerte seg sterkt i byggearbeidene som foregikk i Nidarosdomen på den tiden.  I 1483 fikk han retten til å slå egne mynter fra kong Hans. Gaute Ivarssons myntverksted lå i Erkebispegården. Denne ble gravd ut i 1991 og er verdens eneste bevarte myntverksted fra perioden. Utmynting var liten men det viktigste for erkebiskop var nok å markere status. Det ble preget hvider med det norske riksvåpenet og innskriften SAT OLAWS REX.

Et eksemplar av denne historisk spennende mynten ligger til salgs i vår nettbutikk.