Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
6. desember 2020
Fantastisk flott aureus av Diocletian, 284-305 e.Kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diocletian var romersk keiser fra 284 til 305 e.Kr og overtok makten i et rike som var på randen av kollaps grunnet ytre og indre stridigheter. Sentralmakten i Roma hadde mistet kontroll over det store keiserriket og generaler ble utropt til keisere i hytt og gevær av sine egne legioner. Diocletian skjønte at noe måtte gjøres hvis keiserriket ikke skulle gå til grunne i dette kaoset. Den banebrytende ideen var å innføre et tetrarki bestående av to keisere og to junior keisere (Cæsarer) som administrerte hver sin del av keiserriket. På denne måten fikk hver keiser et mindre område å administrere og man skulle samtidig få en sikker og forutsigbar overføring av keisermakten til den utnevnte arvtageren. Diocletian utnevnte generalen Maximian som medkeiser for å ta seg av den vestre delen av riket mens Diocletian regjerte i øst med Nicomedia som hovedsete. Diocletian valgte Galerius som sin arvtager i øst, mens Maximian valgte Constantius I Chlorus som sin arvtager i vest. Denne fordeling av makt mellom flere keisere var bare vellykket i en kort periode og man fikk ikke til et stabilt styre før Kontstantin bekjempet all motstand og ble enehersker i riket i 324.

Etter åtte år ved makten innførte Diocletian flere myntreformer i et forsøk på å få ned inflasjonen og styrke økonomien. Blant annet innførte han sølvmynten argenteus som hadde samme vekt og renhet som Neros reformerte denar. Reformen var imidlertid lite vellykket da sølvmyntene i stor grad ble «hoardet» og lite brukt i sirkulasjon, kanskje fordi man foretrakk mynter av basemetall til bruk i transaksjoner mens sølvmyntene ble lagt unna som sparemidler. Argenteusen ble bare preget i stort antall en periode på drøyt 10 år og produksjonen sank dramatisk etter at Diocletian abdiserte i år 305. Diocletian reformerte også gullaureusen som hadde sunket i vekt og blitt utmyntet med store uregelmessigheter siden Valerian og Gallienus. Vekten ble økt fra circa 4,6 gram til en standard på 5,4 gram.

I nettbutikken tilbyr vi nå en flott aureus av Diocletian som ble preget i Lugdunum tidlig i hans regjeringstid, før myntreformen.