Meget sjelden dukat fra Rundefunnet
Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
1. desember 2021
Meget sjelden dukat fra Rundefunnet

Søndag 16. juli 1972 fant tre sportsdykkere (Eystein Krohn Dale, Bengt-Olof Gustafsson og Stefan Persson) restene av et skipsvrak på nordsiden av øya Runde i Møre og Romsdal. Det var enorm samling av gull- og sølvmynter på bunnen rundt skipsvraket. Totalt ble det året tatt opp nesten 500 kg mynt som senere ble gjennomgått av Universitetets Myntkabinettet i Oslo. Det viste seg at funnet var vrakrestene etter den hollandske ostindiafareren Akerendam som forliste ved Runde i 1725. Myntskatten funnet i 1972 omfattet ca 5.400 gullmynter og 33.300 sølvmynter. Disse ble delt mellom den norske stat, den nederlandske stat og finnerne som fikk mesteparten (75%). Myntene som ble funnet senere ved marinarkeologisk utgravning i 1973 ble delt mellom finnerne (50%) og den norske stat (50%).

Ca 99 % av gullmyntene er dukater 1724 fra Utrecht. Mye tyder på at myntene ble utmyntet for å sendes til Østen. Etter at de ble renset for alt belegg virket de helt stempelfriske. I motsetning til Utrecht dukater 1724 som er registrert i 6.505 eksemplarer i Rundefunnet ble Utrecht dukater fra 1717 registrert i kun 47 eksemplarer ifølge Bjørn Rønning og er således meget sjeldne.

Eksemplaret som legges ut i dag stammer fra Stefan Persson.