Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
29. juli 2020
Corona Danica

Christian IV. sine 2 kroner 1618, 1619 og 1624 ble kalt Corona Danica.  Myntene viser Christian IV. i helfigur på advers, revers avbilder krone med CORONA DANICA nedenfor og kongens valgspråk R.F.P. (Regnat Firmat Pietas= fromhet styrker rikene) over kronen. På folkemunne ble R.F.P. ofte gjort om til «Riket fattes penge». Kongen bestemte at den nye corona danica skulle gjelde som 1 1/2 speciedaler selv om den inneholdt kun 32,5 g fint sølv mens 1 1/2 specie inneholdt minst 38,367 g fint sølv. Dette medførte at verdien i 1625 ble nedsatt til 1 1/3 specie.

En historisk interessant mynt fra vår kanskje mest spennende unionskonge, preget noen få år før det store sølvfunnet på Kongsberg i 1623.