Skrevet av: Dasa Stankova - Artikler
8. juli 2020
Knut den mektige

Knut den mektige, i England kjent som Canute, var konge over England fra 1014 til 1035. Han ble etter hvert også konge over Danmark fra 1018 og Norge fra 1028. Knut styrte over store landområder og regnes for å være den mektigste blant vikingkongene. Dette riket blir også omtalt som Nordsjøriket av historikere. Knut manglet imidlertid en helhetlig forvaltning av riket og det falt ganske raskt fra hverandre etter hans død. Knut fikk preget mynter både i England og Danmark, og vi tilbyr nå en flott sølvpenning som ble preget i England i hans regjeringstid. Mynten er tilgjengelig i vår nettbutikk.